زیبایی کمک به مردم درآستانه نوروز

نوروز به هر آمدن خود پیغامی تازه دارد برای تازه شدن زندگی.می آید تامارا به بهتر شدن یادآور شود پس به نوروز باید فراتر از چرخش لیل و نهار و ورق خوردن تقویم ها نگریست.

باید خط سبزی را دید که از دل زمان بر زمین حک می شود و اهل زمین را تا آسمان می کشاند.خط سبزی که جان را هم تازه می کند تا در سلامی دوباره به حضرت جانان ایمان تازه کند. و نوروزی چنین به یقین شایسته تجلیل است و به جلال و جبروت می رسند مردمی که خط نوروز را بگیرند و به نوکننده روزها برسند....

آری نوروز در پیش است و به زلالی و شادی می آید تا هم جامه ها را نو کند و هم یادهای رفته را. یادهایی که «یادگاران» دوران زلالی ما بودند. یادهایی از این دست که؛

* می گفت بچگی هامان در روستا گذشت. زلال و صادقانه و صمیمانه، آن جا آن زمان آب لوله کشی نبود. زنان روستا می آمدند و ظرف هاشان را در کنار جوی آب می شستند.

مادر به ما می گفت وقتی دیدید سر جوی، زنی بزرگ تر از شما، مشغول ظرف شستن است، ظرف ها را از دستش بگیرید و بشویید و با احترام برگردانید. مادر می گفت: به ویژه زنانی را که دختر ندارند تنها نگذارید...

* می گفت پدر تأکید داشت، نگذاریم دختران خانواده های بی پسر، کار پسرانه انجام دهند. ما هم احساس وظیفه می کردیم تا کارها را انجام دهیم و....

حرف این دو خواهر و برادر که تمام شد به این فکر می کردم که چقدر خوب بوده است احوال روستا آن سال ها و روزها نه خانواده های بی دختر، از «نعمت» وجود دختر بی بهره می ماندند و نه خانواده های بی پسر، از رحمت وجود پسر، دل نگران می شدند. هم ظرف هاشان شسته می شد و هم برف پشت بام خانه شان نمی ماند. نوروز هم که نزدیک می شد، باز دخترها و پسرها، جوان ترها، کمک حال دیگران می شدند، دخترها خانه ها و کوچه ها را آب و جارو می کردند و پسرها کارهای سنگین را انجام می دادند تا کارها سبک شود، کمک هم بودند و به یک «جرعه کار» پیوند خویشاوندی می بستند که امام رضا(ع) می فرماید: «پیوند خویشاوندی را برقرار کنید اگر چه با یک جرعه آب و بهترین خویشاوندی، خودداری از آزار خویشاوندان است» و اینان به مهربانی با خویشاوندان، به یاری دیگر مردمان، خویشاوندی را ارتقا می دادند، اما امروز ، اما نسل امروز به ویژه در شهرها چه می کنند؟

نمی گویم مثل قدیم، در روستا، کارهای خانه را هم انجام دهند، اما می شود دست هم را بگیریم. می شود هنگام مشکلات کنار هم باشیم.می شود همنفس نوروز باشیم در شکوفا کردن گل شادی در جان مردم.

کاش امروز هم به فرزندان خود بیاموزیم، کمک به مردم را و باز بخوانیم کلام نورانی امام رضا(ع) را که؛ «بعد از انجام واجبات، کاری بهتر از خوشحال کردن مومن نزد خداوند بزرگ نیست». نوروز در راه است. ما هم پا به راه شاد کردن مردم شویم.... .

خراسان جنوبی - مورخ شنبه 1393/12/09 شماره انتشار 18919 /صفحه اول و 2/اخبار چ-2

/ 0 نظر / 93 بازدید