یک عادت خوب

 سیاه و سفید(290)
 

«بهترین و ارزنده ترین خصلت ها، انجام کارهای نیک، فریادرسی بیچارگان و برآوردن آرزوی آرزومندان است.» این کلام نورانی مردی است که همواره دست التجا به سویش دراز می کنیم و در بهشتی ترین زمان های عمرمان به زیارتش شرف می یابیم. سخن امامی است که برگزیده خداست پس لاجرم باید رفتار ما هم رفتار پیرو باشد و از جمع ما «امت» شکل بگیرد که بر مدار امامت زندگی کنند. در چنین زندگی است که می شود زیبایی های زندگی مومنانه را تجربه کرد و هم نیک کرداری را به عنوان عادت برتر، برگزید. چه همه عادت ها بد نیست که به دنبال معجزه خرق عادت بگردیم بلکه گاه «عادت» خود معجزه ای است که بر سر شاخه های درخت رفتار مومنانه شکوفا می شود. این معجزه است که «بیچارگان» را تا رفعت سلامت و سعادت و به «چاره رسیدن» دست می گیرد و چشمان آرزومند را با برآورده شدن آرزوها شان روشنی می بخشد.

کارهای نیک را هم باید بر اساس نسخه و رهنمود امام رضا(ع) به عمل درآورد که می فرمایند: « انجام دادن حسنه و کار نیک به صورت مخفی، معادل ۷۰ حسنه است و آشکار ساختن گناه و خطا موجب خواری و پستی می شود و پوشاندن آن آمرزش را به دنبال خواهد داشت.» از این نگاه، کار نیکی که درباره افراد می کنیم باید به دور از چشم دیگران باشد به گونه ای که به عزت نفس و آبروی آنان خدشه ای وارد نشود. به دیگر عبارت اگر قرار است لیوان آبی به دست کسی بدهیم باید بسیار مراقب باشیم تا آبروی او که گوهری ترین سرمایه هر فرد است، به خطر نیفتد. نه این که هزار چشم را هم خبر کنیم و به هزار گوش هم پیغام دهیم که ما می خواهیم به فلان فرد کمک کنیم. این کمک، نه تنها گرهی از کار کمک گیرنده نخواهد گشود و ما را نیز به مرحله ابرار نخواهد رساند که هم او را تحقیر خواهد کرد و هم ما را از بزرگی بی بهره خواهد گذاشت. پس این درس را باید از کلاس مولا علی بن موسی الرضا(ع) گرفت و پوشیده کاری را برگزید تا حرمت و کرامت و عزت افراد حفظ شود. این رفتار هم به سان بذری است که اگر یک بیفشانی، هفتاد درو خواهی کرد و اگر یک آن برابر با نیک کرداری ات باشد ۶۹ دیگران برای حرمت داری لحاظ خواهد شد!

در ادامه کلام انسان ساز امام رضا(ع) آشکارسازی گناه و خطا، موجب خواری شمرده شده است و این یعنی که ما هرگز و هرگز و هرگز حق نداریم گناه خویش را یا گناه دیگران را افشا کنیم چه این باعث ساده سازی گناه، زشتی زدایی خطا و ریختن قبح کار بد می شود که به افزایش ارتکاب آن می انجامد. این نیز چیزی است که در آموزه های دینی تحت عنوان «تشییع فاحشه» از آن یاد شده و به شدت نکوهش شده است. پس اگر خطایی کردیم و یا دستمان، دلمان، نگاهمان، به گناهی آلوده شد، بین خود و خدا، توبه کنیم و اوراق گناه را به زمزم توبه و دریای عشق بشوییم. چه خداوند دوست دارد افراد اگر خطایی کردند و حق الناسی بر گردنشان نبود عذر تقصیر فقط به درگاه او آورند، لذاست که در روایات داریم که خداوند هراز گاهی فرشتگان موکل بر افراد را که اعمالشان را ثبت و ضبط می کنند عوض می فرماید تا حرمت این خلق احسن دچار خدشه نشود. پس ما خود نیز با کتمان خطا به «ستار» بودن خداوند اقتدا کنیم ...

خراسان - مورخ دوشنبه 1389/07/26 شماره انتشار 17676 /صفحه۸/خانواده و سلامت

/ 0 نظر / 3 بازدید