روی “زم” با آب زمزم هم سفید نمی شود!

هر کس، انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد درروی زمین بکشد، چنان است که گویی همه انسانها را کشته، وهرکس. انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم رازنده کرده است. این ترجمه آیه شریفه ۳۲ سوره مائده است که توجه مان می دهد به این حقیقت که انسان، نه یک تن بلکه همه تن هاست و نباید پنداشت آن که بی گناه، انسانی را جان، می ستاند. فقط یک تن را کشته است بلکه همه انسان ها را کشته است. این برای تاکید بر حرمت نفس محترمه انسان است تا حرمت نگه داریم و قدرت به گروی خشم ندهیم و خدای نکرده مرتکب قتل نشویم که ما به ازایی چنین سنگین دارد. این اما نهایت گناه نیست که در آیه ۱۹۱ سوره بقره ، فراتر از این را می خوانیم: “….وَالْفِتْنَهُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ….” یعنی فتنه گری از کشتن، سخت تر و فسادش بیشتر است. حالا از منظر این آیات باید به ماجرای ” آمد نیوز” و دستگیری روح ا…(نیما) زم، موسس این شبه رسانه ای فتنه انگیز نگاه کرد. این که تاکید بر فتنه انگیزی این کانال داریم، یک تحلیل سیاسی نیست بلکه ناظر به فکت های خبری است که اگر سیر این کانال را مطالعه کرده باشیم، به یاد خواهیم آورد دی ماه سال ۱۳۹۶ را و فاجعه ای که اگر چه از مشهد برخاست اما همه کشور را در برگرفت و آتش افروز و آتش بیار این معرکه هم همین جماعت “آمد نیوز”ی بودند. آنان، کار رسانه ای نمی کردند بلکه اتاق جنگ تشکیل داده و آموزش ساخت بمب های دستی می دادند و نقشه ساخت سلاح سرد را در کانال می گذاشتند تا مردم را به درگیری با هم بکشانند. با خبر های دروغ، جو را به فتنه می آلودند و آشوب به پا می کردند. یادمان نرفته است آن روزها را که نه فقط امنیت روانی که امنیت شهری هم آسیب دید تا جایی که سارقان هم از فضای به وجود آمده به نفع خود استفاده و در اموال مردم دراز دستی می کردند. همه این ها را باید در سیاهه جرایم این گروه نوشت. حتی بر این سیاهه می توان افزود بلایی که بر سر اعتماد عمومی آوردند و رسانه را نیز با کاهش اعتبار مواجه کردند و حرمت بردند از قلم هایی که به صداقت می نوشتند و سرمشقی از بدخطی و بد عهدی شدند در فضای مجازی که به آن سبک، می نویسند و بر آن شیوه آبرو می برند از بی گناهان که باز آتش بر پا می شود و دودش به چشم جامعه می رود. این شیوه مضموم و مسموم را هم باید چاره کرد در کنار اتفاق بزرگی که به لحاظ امنیتی افتاده است. شکرانه عملیاتی چنین بزرگ، اصلاح روش هاست و البته افزایش سواد رسانه ای تا باز فردا روزی- خدای نکرده- آمد نیوزی نیاید و فتنه نکند. “زم”ی پیدا شود و چنان آلودگی به پا کند که با آب زمزم هم سفید نتوان کرد. باری، شبِ سراب، به پایان آمد اما مراقب باید بود تا دگر باره چنین فضاهایی برای مان نسازند….


ب / شماره 4029 / چهارشنبه 24 مهر 1398 / صفحه 3

http://birjandemrooz.com/?p=11536

 


/ 0 نظر / 51 بازدید