آفرین !

گفتم : این طرح بهانه است .مسئله چیز دیگری است . از کی تا حالا اهالی حزب الدعوه و حجتیه ای ها سینه چاک حریم امام شده اند ؟ از آنها انتظاری هم نیست ! آنها به نیت خویش میکنند آنچه باید . آنهارا بهانه ای کافی است تا برای از دست دادن به اندازه دستمالی از قدرت قیصریه انقلاب را به آتش بکشند . کیست که نداند این هیاهو هزار بار توهین امیز تر به امام است از آن خطایی که روزنامه مر تکب شد ؟ آن روز نامه را چند نفر می دیدند ؟ آن صفحه را چطور ؟ اما غوغای اینان چنان کرد که دنیایی به دنبال دیدن این کهنه طرح 65 ساله بیفتند ! اگر این احتمال را بدهیم که این هیاهو ها صادقانه است باز هم باز خواهیم پرسید حرمت متولی را چه کسانی باید پاس بدارند و چگونه ؟ ماجرای موج این نشریه 250 شمارگانی چگونه میلیونی شد ؟ چه هزینه ای از اعتقادات مردم پرداخت شد و چه به دست آمد ؟ دنیا دارد به کشف ما می خندد و ما سر در برف کرده و گوش ها را گرفته ایم ! راستی که روزگار غریبی است و امام غریب تر از همیشه ! به نام دفاع از او چه ها که نمی کنند ؟! بگذریم چاپ این طرح حداکثر یک خطای مطبوعاتی است اما حریم شکنی اینان را به یقین در روز رستاخیز و در محضر مردم فهیم ایران جزایی در خور خواهد بود . چند بنده خدا که در تظاهرات شرکت کرده بودند بعدا از من می پرسیدند ماجرا چه بوده است؟! من اما آفرین گفتم به تعهد و تقوایشان !

/ 0 نظر / 110 بازدید