تهران سه راه آذری خرابه...........

سلام ! رفته بودم تهران اما دلم پیش دوستان بود .آنجا خبرنگار را دیدم سلام رساند . بگذریم . آنجا هم آسمان همین رنگ بود شاید هم تیره تر . در سراهی آذری مردی با چهار فرزندش خرابه نشین بود . زنش هم رفته بود ! یک شمع در سوز سرما هم نور افشان خانه شان بود هم گرما آفرین . مردم برایش خیلی لباس کهنه آورده بودند اما او غذانداشت ! مریض هم بود مرد . شهرداری هم به او گفته بود باید تخلیه کند آن بیغوله را ! راستی چرا؟ دلم خیلی گرفت وقتی فهمیدم بچه هایش همه دارای استعداد درخشان هستند اما....... چه فایده این استعداد ها با ید بخشکد تا فلان تاجر و آقا و آقازاده بچه کم استعدادش را با تزریق پول به بهترین دانشگاه های دنیا بفرستد . راستی چه کسی مسئول است ؟ سرمایه های در سرما مانده و یخزده را چه کسی پاسخگوست ؟

/ 0 نظر / 126 بازدید