مردی از جنس فضیلت و جوانمردی

 

هر پرنده ای برای پریدن به دو بال نیاز دارد و هیچ پرنده ای نمی توان یافت که با یک بال توان پریدن داشته باشد. به باور من «پرواز مردبزرگ»، شهید هاشمی نژاد، نیز از صحابی پرواز بود که دو بال قدرتمند داشت که در کلام گوهر شناس بزرگ انقلاب حضرت امام خمینی(ره) بدان تصریح شده بود. امام هاشمی نژاد را «جوانمرد فاضل» خواندند، تا چشم های کنجکاو، او را با دو بال جوانمردی و فضیلت ببینند که در ساحت های اندیشه و اخلاق و مبارزه و انسانیت پرواز می کند. پروازی که بر مدار شهادت در مسیر ولایت شکل گرفته و هیچ «حدیقفی» هم نمی شناسد. چه سیر کمال انسانی اگرچه موقف های مختلف دارد اما هرگز دچار توقف نمی شود حتی در بهشت هم با هر سلام خداوندی تازه تر و تکامل یافته تر می شود.هاشمی نژاد از آنجا که اهل فضل بود، وجودش روشنایی و نور داشت آنقدر که کوچه های باور را روشن می کرد و هنوز هم کلام زلال و قلم معجزه گرش به کار تولید روشنی است و از همین رو هم بود که طرفداران جهالت و تاریکی و شب پرستان سیه پندار و سیه کردار و سیه گفتار او را تاب نیاوردند تا به گمان خود این دریای نور را نابود کنند، غافل از این که نور، از میان نمی رود و نرفت هم. چه کسی پایان هاشمی نژاد را می تواند اعلام کند؟ پایان یافته کسی است که برای شهید و شهادت و فضیلت پایانی متصور باشد والا آن که اهل کلمه و کلام و فضیلت و روشنی است می داند حتی با از میان رفتن صاحب کلمه، کلمه از میان نمی رود. علم و فضیلت مثل پرواز است که حتی اگر رفتنی بودن پرنده را بپذیریم، باز هم پرواز به خاطر سپردنی است و هاشمی نژاد نه با جسم خود بلکه با اندیشه خود در دل و جان و جامعه صاحب موقعیت بود و هست هنوز والا اگر جسم هاشمی نژاد می خواست ماندگار شود می شد پندار منافقان را پذیرفت که هاشمی نژاد را کشتند، اما مگر صاحبان اندیشه زلال و نکونام مردان می میرند؟ «مرده آن است که نامش به نکویی نبرند» نه کسی که هرگاه کتاب نکو مردان را بخوانند و بنویسند ناگزیر باید فصلی برای هاشمی نژاد در نظر بگیرند. هاشمی نژاد بزرگ و اهل فضیلت، جوانمرد هم بود و روشنایی را برای همه می خواست لذا، فضل و دانش را جوانمردانه میان مردم قسمت می کرد و برای این هم مرزی قائل نبود بلکه معتقد بود هرچه دایره را وسیع تر بگیرد، افراد بیشتری در معرض افکارش قرار خواهند گرفت و او از «جوان» تا «پیر» را به میهمانی روشنایی خواهد برد. هاشمی نژاد، خود را «وقف عام» کرده بود و آگاهی بخشی عمومی را وجهه همت خود قرار داد تا هر جا که صدایش و کلامش می رسید، مردم را هوشیار کند تا پس از آن که از سیاهی ستمشاهی به در آمدند شکار سیاه دلان منافق نشوند بلکه در مسیر حق گام بردارند و...هاشمی نژاد اهل پرواز بود و پرواز را ادامه داد، هر چند زشت کرداری منافق برای به زیر کشیدنش، تیر در چله کمان کرد و اما پرواز سید فاضل پایان نیافت. بلکه هم منافق تروریست را به پایان رسانید و هم پندار نفاق را چند گام به پایان نزدیک تر کرد. آری انفجار نارنجک، جسم هاشمی نژاد را گرفت اما سید در جان مردمان اهل معرفت جاودانه شد.

صفحه R07 فرهنگ (رضوی) ، شماره سریال 17376 ، تاریخ انتشار 880707

 

/ 0 نظر / 109 بازدید