اصلاح الگوی رفتار

 

سال، نو شد، ما اما برای نو شدن روش زندگی ، نوشدن اخلاق و رفتارمان فکری کرده ایم آیا؟ علمای علم اخلاق می گویند انسان نباید دو روزش یکسان باشد؛ بلکه باید حتما امروزش از دیروز بهتر و فردایش از امروز بهتر باشد. حال ما برای بهتر شدن امسالمان از سال پار، برنامه ای داریم؟ رهبر فرزانه انقلاب، هوشمندانه و حکیمانه، امسال را سال اصلاح الگوی مصرف نامیدند و همه ما را از اسراف و درست استفاده نکردن از امکانات پرهیز دادند. این نام گذاری صدالبته در هر حوزه ای قابل تعریف و واجب الاتباع است و ازجمله در حوزه حوادث و این ماییم که باید از اسراف بپرهیزیم و با اصلاح الگوی اخلاقی خود از اسراف در قتل، در جرم، در جنایت و حتی در حوادث رانندگی و ... بپرهیزیم. باید با توسعه اخلاقی، هرکدام برای خود برنامه پنج ساله و میان برنامه های ماهانه و حتی روزانه داشته باشیم. باید، «بایدهای اخلاقی و قانونی» را جدی بگیریم و به عمل درآوریم آن وقت خواهیم دید که از باغستان رفتارهای اخلاقی و قانونی، جز گل سلامت و سعادت نمی روید و خارهای بداخلاقی و جرم، امکان رشد و نمو پیدا نمی کند. این خیلی بد است که در جامعه داعیه دار اخلاق و پرچمدار مهربانی، هر روز شاهد وقوع جرایم تلخ و سیاه و سنگین باشیم.نمی خواهم جرایم زشت سال گذشته را فهرست کنم، حتی از یادآوری یکی از آن ها هم پرهیز دارم، اما باید برای امسال کاری کنیم که آن سیاهه سیاه، کوتاه تر و کوتاه تر شود و روزی برسد که اگر خبر حادثه ای هم شکل می گیرد، از جنس حوادث غیرمترقبه و پیش بینی نشده طبیعی باشد، نه حوادثی سیاه که آدمی را روسیاه می کند. من بر این باورم که وقتی سویه کنش ها و واکنش های اجتماعی به سمت اصلاح الگوی مصرف است شایسته است تا با رعایت الگوی اخلاق ، به سمت کاهش انواع جرایم گام برداریم. وقتی قرار است برای سربلندی کشور، لامپ اضافه را خاموش کنیم، برای جلوگیری از چکه کردن شیر آب، برنامه داشته باشیم، برای پرهیز از اسراف، کالا به قاعده تهیه کنیم و نان را درست بپزیم و کارها را به سامان کنیم، باید برای اصلاح اخلاق جامعه هم بکوشیم، باید برای روشن نشدن آتش خشم برنامه داشته باشیم و با بالا بردن آستانه تحمل مردم ضریب جرایم آنی را کاهش دهیم و از انباشت دشمنی های درازمدت هم بکاهیم. ما می توانیم با افزایش مهربانی ضریب رفتارهای بهنجار را افزایش دهیم. می توانیم با یک «لبخند»، با گفتن واژه سحرآمیز «ببخشید» ، با تکان محبت آمیز و عذرخواه دست، جلوی خیلی از رفتارهای پرخطر را بگیریم. ما می توانیم یک جامعه اخلاقمند و سرشار از آرامش داشته باشیم، حتی اگر امکان استفاده از ابزار آسایش بخش برای همه مان مقدور نباشد. پس با اصلاح الگوی اخلاق و رفتار خویش به سمت توسعه اخلاقی و کرامتمندتر شدن نام انسان و عزیزتر شدن نام ایران اصلاح مسیر کنیم. آن وقت خود ما عزیز خواهیم شد... سال نو شده است، این نو شدن مبارک است بر همه کسانی که با جامه، جان و اخلاق هم نوتر می کنند و رفتار سنجیده تر در پیش می گیرند. ما هم عهد ببندیم با اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از امکانات و با اصلاح الگوی اخلاق و درست زندگی کردن به ایران توسعه یافته و اخلاقمند کمک کنیم.
صفحه 13 حوادث ، شماره سریال 17228 ، تاریخ انتشار 880115
/ 0 نظر / 3 بازدید