هلال ماه نو

کجایی هلال ماه نو تا نو کنی جان را و جهان را ،کجایی هلال تا جلوه گر کنی عشق را و همه زیبایی ها را ، کجایی هلال تا به غمزه، آینه دل را غماز کنی ،کجایی هلال حلال مشکل ه الله و امشب صدها چشم عاشق به جستجوی هلال می پردازند در آسمان برای تماشای آیت خداوندی و صدها گروه استهلال در سراسر کشور چشم به راهند تا خبر خوش رویت هلال ماه رمضان را به اهل بیت روزه برسانند. ... و قشنگ است این چشم ها ...تاریخ انتشار : 1/06/87 شماره سریال 17070

/ 0 نظر / 90 بازدید