پشت پرده ۶

102.jpg
  * درستاد يک کانديدا در يکي از شهرهاي مرزي توسط افراد ناشناس قفل شد. رئيس اين ستاد وقتي به ستاد مراجعه کرد ديد دو قفل اضافي روي در زده شده است. اين اقدام باعث نگراني طرفداران آن کانديدا شده است.
* رئيس چپ‌گراي يک ستاد انتخاباتي، استعفا کرده ويک راستگرا جاي او را گرفته است.
* جنجال در يک ستاد انتخاباتي، پاي پليس را به وسط کشيد. اين جنجال زنانه بود،
* مسئول يکي از نهادها در يک شهر بزرگ خراسان به مسئول نهاد ديگر درباره ورود افراد تحت مسئوليتش به مباحث انتخاباتي تذکر داد، اما مسئول نهاد ديگر در پاسخ مي‌گويد، هر وقت شما پايتان را بيرون کشيديد، ماهم کنار مي‌کشيم، وي البته تاکيد کرد، دوست و دشمن بي‌طرفي ما را قبول دارند، اما شما...
* گفته مي‌شود، ستادهاي انتخاباتي در يکي از شهرهاي بزرگ خراسان، سخنران ندارند. شنيده شده، کانديداهايي که سخنران دردسترس دارند، از طرح شبهات و پاسخگويي ابا مي‌کنند، آنها را که باک نيست، سخنران هم نيست، منتهي يکي از کانديداها که ورودش به عرصه ديرهنگام بود، سخنران به اين شهر فرستاده است.
* چندي پيش از راه افتادن موج دوم شعارنويسي عليه يک کانديدا در يکي از شهرهاي خراسان رضوي خبر داديم. حالا بخوانيد که در ادامه تلاش نيروهاي مسئول شعارنويس شناسايي شد. گفته مي‌شود وي عضو تندروي ستاد يک نامزد ديگر بوده است.
* مسئول ستاد يکي از نامزدها با تني چند از همباورانش به ستاد رقيب رفته و به مباحثه مي‌پردازد. مباحثه به مجادله و مجادله به... تبديل و به آستانه مبارزه مي‌رسد که اعضاي ستاد کانديداي مورد نقد قرار گرفته دست به دامن 110 مي‌شوند که با ورود پليس به ميدان، ماجرا تمام مي‌شود.
* گفته مي‌شود، اعضاي ستاد يکي از کانديداها -که چشم ديدن موفقيت رقيب را ندارند- خواهان تعطيل ستاد او مي‌شوند،
* از دو شهر جنوبي خراسان هم خبر مي‌رسد که ستاد يک کانديدا، بر اثر فشار ديگران تعطيل شده است.
* يکي از ستادها، يک سخنران خانم را از مرکز دعوت کرده است تا در مورد نقش زن در جامعه سخن بگويد.
* به تعدادي از خانه‌هاي يک شهر مرزي يک پاکت نامه به همراه عکس يک کانديدا ارسال شده است.
* سخنراني‌هاي انتخاباتي در بعضي از شهرستانها به رغم تبليغات مناسب از شنوندگان مناسب برخوردار نمي‌شود.

/ 0 نظر / 92 بازدید