به تماشا آیید طلوع هلال را

به هزار عشق

هزار ناز می آید

این هلال ابرو کمانی

پس چشم باید شد

به تماشا

و دل باید داد

از پس دیده

که این هلال

به غمزه ابرو

به دنبال یار می گردد

یار باید شد

این غمزه ناک ماه نو را

که آدمی را

تا حضرت نگار می برد

آی مردم

به تماشا آیید این

ابرو کمانی را

هلال را

که خط خوش یار است

برای اولین سحر

برای سحر رمضان...

مبارک است

این سحر

این لحظه های ناب

مبارک است

افطار

و چشم هایی که

میان زمین و آسمان

در پروازند...

خراسان جنوبی - مورخ سه‌شنبه 1392/04/19 شماره انتشار 18449 /صفحه اول/عکس نوشت

/ 0 نظر / 86 بازدید