پلیس،پناه مردم

در همه کشور های جهان، پلیس سرپنجه مقتدر حکومت ، یاور مردم و نماد نظم یافته آن جامعه است. در ایران ما نیز علاوه بر این، پلیس، نماد حاکمیت و پیشانی کارگزاری نظام است، این می طلبد تا این نهاد و حتی آحاد آن خود را جوری بسازند که وقتی آدمی ، پلیس را می بیند باید همه ارزش های دینی و ملی و انقلابی در ذهنش باز تولید شود. باید حرفه ای گری، کارآمدی، اقتدار، ولایتمداری، ارزش های روشن اسلامی، در رفتار پلیس اقتداری چنان آشکار داشته باشد که مردم بدان امید بندند و از احساس امنیت چنان سر شار شوند که زیستن ذیل این چتر را با افتخار بپذیرند و از سوی دیگر این اقتدار و کار آمدی از چنان شان و شوکتی برخوردار باشد که متجاسران و متعدیان و متجاوزان بدانند که امنیت و آرامش هر شهروند را برج وبارویی بلند است که دست هیچ دراز دستی به خشت پایینی آن هم نمی رسد چه رسد که بتواند دست در بارو برد و خود را بالا کشد و به حرز و حریم بکشاند. باید بدانند که پلیس در این دیار پنجه مقتدر نظامی است که نظم و امنیت برای تسهیل خدمت به مردم را وظیفه خود می داند و در انجام این وظیفه، هرگز کوتاهی نخواهد کرد. پلیس نماد ولایتمداری هم هست و هر یک از آحاد این نیرو نیز باید شانی چنین برای خود قائل باشد و رفتاری را در پیش بگیرد که بتوان او را با ولایت تعریف کرد. در سیره فقهی حضرت امام و مقام معظم رهبری، عمل به فرامین پلیس، در دایره تکلیف دینی تعریف می شود چنانکه مثلا امام، به تصریح می فرمودند ؛ تخلف از فرامین پلیس راهنمایی و رانندگی شرعا حرام است و جملاتی از این دست از مقام ولایت و دیکر فقهای عظام، خوانده ایم تا حواس مان باشد که رابطه ما به عنوان شهروندان، صرفا یک رابطه عادی شهروندی نیست بلکه رابطه ای قابل تعریف ذیل مباحث دینی هم هست. این گزاره نیز به پلیس، اقتداری مضاعف می بخشد. یادم هست چندی پیش وقتی برای راهپیمایی ۲۲ بهمن با یمی از فضلای حوزه که از جانبازان سرفراز دفاع مقدس نیز هست، در خیابان می رفتیم، پلیس اعلام کرد که ؛ لطفا از پیاده رو حذکت کنید و خود را به جمع راهپیمایان برسانید. این را که پلیس گفت، دوست ما سریعا به پیاده رو رفت. وقتی گفتم اگر از خیابان برویم، زودتر به جایگاه تجمع می رسیم، سخنی گفت که شان « پلیس نظام اسلامی» را مشخص می کرد؛ پلیس است و فرمانش واجب ، چون مامور نظام اسلامی است.... از این منظر، دیگر نمی توان در برابر فرمان پلیس، جز به اطاعت رفتار کرد؟ البته این سکه تعامل، روی دیگری هم دارد که پلیس باید خود را برای خدمت، خالص کند. باید به جایگاهی برسد که خود را نبیند و دیده اش به حوزه ماموریت باز باشد. باید نسبت به ملک و ملت برای خود کسوت « سربازی» قائل باشد. باید توجه داشته باشد که اقتدار او نه برای خود که باید در خدمت جامعه باشد و اجرای این اقتدار نیز هرگز و هرگز و هرگز نباید به این سمت شیب پیداکند که تصور « جامعه پلیسی» در اذهان برخی از مردم ،نقش ببندد بلکه باید هم پلیس توجه کند و هم جامعه ببیند که با « پلیس اجتماعی» رو به روست که مشی و مرام و عملش، بهترسازی محیط زیست اجتماعی است. محیطی امن و آرام که در آن برا ی اکمال اخلاق که هدف بعثت پیامبر آخرین( ص) است، بکوشیم. محیطی چنین هم پلیس حرفه ای، مقتدر و کارآمد و ولایتمدار می خواهد که به آحاد مردم نیز در بهتر زندگی کردن کمک کند تا به جایگاه بایسته خود در جامعه ای امن و مومنانه برسند....

ب / شماره 3458/ یکشنبه 16مهر 1396/ صفحه اول و 3/چ2

/ 0 نظر / 97 بازدید