ایران در سوگ

همه ایران کرمانشاه است امروز

 
قصه ما امروز، قصه هزار بغض شکسته است، ماجرای هزار در هزار چشم به باران نشسته. آن زخم که در غرب کشور با زلزله در قلب مردم این دیار ایجاد شد در قلب همه ما ایرانیان هم نشست. ما نیز سوگ نشین ماتم این زندگی های زیر آوار مرگ مانده ایم. ما هم در شرق باشیم یا در شمال و جنوب یا هر کجای ایران، خود را سیاه پوش و ماتم زده زندگی های به مرگ رسیده غرب کشور می دانیم. ما اهل یک روزگار و ثانیه های در یک زمان نشسته ایم بنابراین با همه وجود هم نوای سعدی می شویم تا بگوییم هم درد روزگاران داغ هموطنان خویش ایم. ما در کرمانشاه نیستیم، از بیستون فاصله داریم اما حرف به حرف شیرین و فرهاد را بارها خوانده ایم. صدای تیشه هرگز خاموش نمی شود در گوش هوش ما و صدای قربانیان زلزله نیز هم. کرمانشاه امروز یعنی همه ایران، یعنی 80 میلیون عاشق به سوگ نشسته که منتظرند تا تمام قد به یاری برخیزند. یعنی یک ملت که داغ را می شناسد و نفسی دارد که زخم ها را معجزه آسا مرهم می گذارد. 
کرمانشاه امروز یک دل است و یک زبان حتی اگر به همه زبان ها فریاد شود. کرمانشاه امروز به زبان کردی و آذری و عربی و بلوچی و لری و فارسی و... یک جور قرائت می شود در شکوه همدلی.
 کرمانشاه امروز پایتخت توجه جان های عاشق و دست های فعال و اندیشه‌های تواناست. امروز همه حاکمیت با فرمان رهبر انقلاب، پشت کرمانشاه ایستاده است. ارتشیان، پاسداران، بسیجیانی که در دفاع مقدس از ذره  ذره خاک این دیار حفاظت کرده اند امروز با همه جان آمده اند تا در کنار مردم باشند. آمده اند تا بگویند یاران روزگار جهاد هرگز همدیگر را فراموش نمی کنند به ویژه در روزهای سخت.دولت هم پای کار آمده است تا به تلاش، از زیر آوار ها دگر باره امید را ، امید به فردای بهتر را رشید تر از پیش برکشد که برای رسیدن به ایران فردا از کوچه های اندیشه امروز باید گذشت. باری قصه ما امروز قصه دست های کنار هم و توان های هم افزاست. ماجرای هزار در هزار انسان به همت برخاسته و یک ملت شده و همراه نیز هم. ما کنار هم هستیم، ایستاده بر مدار برادری....
 
خراسان / شماره : 19683 / سه شنبه ۲۳ آبان-۱۳۹۶/ صفحه 9 / گزارش تصویری
 
http://khorasannews.com/?nid=19683&pid=9&type=0
/ 0 نظر / 100 بازدید