بعثت است، عید اخلاق آدمی

 

بعثت آغاز است

آغاز عشق

آغاز شیدایی

آغاز زیبایی

اقرأ است که تلاوت می شود

بر مردی که خواندن نمی داند

اقرأ است که نازل می شود

بر مردی که امی است

اقرأ است که نازل می شود باسم ربک الذی خلق

و رسالت است که آغاز می شود

با پیامبری بزرگ

که در اوج است

و بالاتر از آن

در میان همه پیامبران

متصور نیست

او صادق مصدق است

با ردای نور بر دوش

که می آید

تا اخلاق انسان را به کمال برساند

این کلام اوست

به گاه تشریح فلسفه بعثت

که؛ «انی بعثت

لاتمم مکارم الاخلاق»

و هر که به او ایمان می آورد

باید شولایی از زیبایی

بپوشد

و جز زیبایی ننوشد

بعثت یعنی

همه زمین پرگل

و همه زمان بهار

یعنی هیچ زمینی تشنه نماند

و هیچ زمانی بی نور

بی گل،

بی عطر

بعثت

ناب ترین خاطره ای است

که در خاطر انسان

می ماند

و هر کس به فراخور

نوشیدن از جام بعثت است

که «انسان» می شود

و شایسته مقام خلیفة اللهی

بعثت است

پرباران ترین روزی که

انسان به یاد دارد

آن قدر نور باریده است

که هیچ جامی، خالی نماند

آنقدر مهر باریده است

که قهر از دل سنگ ها هم پاک می شود

آن قدر شیرینی باریده است

که کامی تلخ نماند...

بعثت است و عید اخلاق

که خالق هستی

همه خلق را

بر اخلاق پیامبرش می خواهد

پیامبری که

حبیب ا... است

و هر کس را هوای

حبیب اللهی است

باید که خُلَق خویش

از خلقِ برتر خدا

محمد مصطفی

برگیرد

که «لکم فی رسول ا... اسوة حسنة»

آیه خداوندی است

برای رسیدن به آیت خدا

به محمد مصطفی...

 

 

خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1391/03/28 شماره انتشار 18145 /صفحه۵/خبر
/ 0 نظر / 109 بازدید