بسیجی عاشق مردم است

هفته بسیج، به روز شمار تقویم به پایان آمد، اما این خود آغازی باید باشد بر بسیجی زندگی کردن درست مثل نوروز، که پایانش، آغاز نو زندگی کردن مردم است، نه فقط جامه نو می کنند، که به «جان نو» هم روزهای بعد را برگزار می کنند. این هم درسی است برای ما، تا پس از هفته بسیج با خلق و خوی بسیجی روزها را مهربان تر از همیشه، کاراتر از همیشه و ایثارگرتر از همیشه، به عرصه ای برای سازندگی مومنانه تبدیل کنیم. جوری کار کنیم که اخلاق تعالی، همدلی گسترش، دستگیری از نیازمندان افزایش یابد و قهر و بددلی و بدگویی و بدجویی و بدخواهی به شدت کاهش یابد که در قاموس بسیجی، «بد» وجود ندارد. او خیرخواه مردم است و برای رستگاری مردم، برای استقلال و آزادی و آزادگی ایران، در آزمون جان، سربلند بیرون آمده است، پس از این نیز هر کس می خواهد خود را بسیجی بخواند باید به خلق مردان حماسه دفاع مقدس متخلق شود و چون آنان در عشق به مردم برای خدا آمادگی بذل جان هم داشته باشد. بسیجی خود را نمی بیند بلکه در راه خدا، خلق خدا را می بیند و به یاری شان همت می کند.

آری، هفته بسیج گذشت، اما بسیج و بسیجی ماندگار است و تبریک هایی که از سوی دوستان پیامک می شد هم برای این آغاز بی پایان بود، برای ماندگاری خلق بسیجی در همه ما که حیفم می آید از حلاوت آن کلمات نورانی، شما کام جان شیرین نکنید پس با من بخوانید؛ یاد بسیجی که بدنش را روی مین منور می انداخت و ذره ذره می  سوخت تا عملیات لو نرود، یاد بسیجی که مهربان ترین بود و دست هایش از مزایای دنیوی خالی و گاه حتی آستین هایش از دست خالی، یاد بسیجی که پیاده نظام هیچ جناحی نبود و در قامت همت ها و باکری ها و کاوه ها سرباز دین و میهن می شد بخیر... این ها را «حسن جلالیان» گفته بود تا هفته بسیج را تبریک بگوید و «مجتبی محمودی» هم هفته بسیج را بر رهبر بصیر و دریادلان ولایی مبارک باد گفته بود و «دکتر احمدپور» هم از زخم میدان های مین گفته بود تا به یاد داشته باشیم روزهای عاشورایی را و ادامه داده بود «باز هم مجنون لیلایی شدیم/ بعد عمری باز شیدایی شدیم» استاد اکبری مقدم هم شاگردان بسیجی اش را به مبارک باد نواخته بود که «عضو لشکر مخلص خدا هم چون شهیدان نظر می کند به وجه ا... و این مبارک لحظاتی  است که تهنیت باید گفت و ... و مادری که تنها پسرش را راهی دیار رشادت کرده بود، صمیمانه این ایام را مبارک باد می گفت و یاران همدل که یادتان بود، هفته بسیج گاه دریادلی است و تهنیت می گفتند و... تا باور کنیم، هفته بسیج اگرچه به پایان رسید، اما فرهنگ بسیج و راه بسیج، اما عشق هرگز به پایان نمی رسد و بسیجی نماد عشق است، عشق به خالق و عشق به خلق خدا...

خراسان رضوی - مورخ پنج‌شنبه 1393/09/06 شماره انتشار 18844/صفحه8/فرهنگی

/ 0 نظر / 89 بازدید