وقتی امام زمان(عج) روضه می خواند

آی مردم!

سیه بپوشید سوگ سرخ سپیده را

به مسجد روید و جان مسجد کنید

که به باران باید نشست

نینوا را

کربلا را

مقتل خون خدا را ...

آی مردم!

روضه باید خواند عاشورا را

گریه باید کرد کربلا را

مگر به گوش تان نمی رسد

صدای روضه صاحب زمان (عج)؟

مگر نمی شنوید که

آن غیرت خدا

و منتقم ثارا...

روضه می خواند

واژه واژه احساس

باران باران عطر یاس

برای حسین و عباس

برای کربلا...

آی مردم!

بیایید

که این بار

روضه خوان

صاحب الزمان(عج) است...

«سلام بر آن کس که خداوند شفا را در خاک قبر او قرار داد

سلام بر آن کس که [محل] اجابت دعا در زیر بارگاه اوست...

سلام بر فرزند خاتم پیامبران

سلام بر فرزند سرور جانشینان

سلام بر فرزند فاطمه زهرا(س)

سلام بر فرزند خدیجه کبری

سلام بر فرزند سدرة المنتهی...

سلام بر فرزند زمزم و صفا

سلام بر آن آغشته به خون...

سلام بر غریب غریبان...

سلام بر شهید شهیدان...

سلام بر گریبان های چاک شده

سلام بر آن لب های خشکیده

سلام بر آن ارواح [از بدن]خارج شده

سلام بر آن جسدهای عریان و برهنه

سلام بر آن خون های جاری شده

سلام بر آن اعضای قطعه قطعه شده

سلام بر آن سرهای [بدنی] بالا رفته...

سلام بر آن بدن های برهنه شده

سلام بر آن به خاک افتادگان در بیابان

سلام بر آن دورافتادگان از وطن ها

سلام بر آن دفن شدگان بدون کفن

سلام بر آن سرهای جدا از بدن...

سلام بر آن کسی که عهد و پیمانش شکسته شد

سلام بر آن که خونش به ظلم ریخته شد

سلام بر آن که با خون زخم هایش شست و شو داده شد

سلام بر آن که از جام های نیزه ها جرعه نوشید...

سلام بر آن مدافع بی یاور

سلام بر آن محاسن به خون خضاب شده

سلام بر آن گونه خاک آلوده

سلام بر آن بدن جامه به غنیمت رفته

سلام بر آن دندان هایی که با چوب خیزران زده شده

سلام بر آن سر بالای نیزه رفته...

سلام بر تو و سلام بر آن کسی که به حرمت تو آشناست

و در ولایت و دوستی تو مخلص و بی ریاست

و به سبب محبت تو به خدا تقرب جسته

و از دشمنانت بیزار است...

سلام کسی که قلبش از مصیبت تو جریحه دار است

و اشکش به هنگام یاد تو جاری است ...

سلام کسی که اگر در کربلا بود با جانش (در برابر)

تیزی شمشیرها از تو محافظت می کرد ...

اگرچه زمانه مرا به تأخیر انداخت

و مقدرات الهی مرا از یاری تو بازداشت

و نبودم تا با آنان که با تو جنگیدند بجنگم

و با کسانی که با تو اظهار دشمنی کردند خصومت کنم

(در عوض) صبح و شام بر تو مویه می کنم

و به جای اشک برای تو خون گریه می کنم

از روی حسرت و تأسف

و افسوس بر مصیبت هایی که بر تو وارد شد

تا جایی که از فرط اندوه مصیبت

و غم و غصه شدت حزن جان سپارم...

گواهی می دهم که تو نماز را به پا داشتی

و زکات دادی

و امر به معروف کردی

و از منکر و عداوت نهی کردی

و سنت های نیکو به وجود آوردی

و آتش های فتنه را خاموش کردی

و دعوت به هدایت و استقامت کردی

و راه های صواب و حق را روشن و واضح گرداندی

و در راه خدا به حق جهاد کردی و ...

آی مردم!

گریه کنید

بر کربلا

هم ناله با امام زمان(عج)

آن آخرین حجت خدا...

*فرازهایی از  زیارت ناحیه مقدسه

خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1392/08/19 شماره انتشار 18548 /صفحه ۵/فرهنگی

/ 0 نظر / 91 بازدید