خانواده به مثابه یک نهاد

 
 

تا سبک مهندسی متحول نشود، وضعیت سازه ها تحول نخواهد یافت تا مهندسان معمار، طرحی نو در نیندازند، شاهد ساختمانی نو نخواهیم بود اگر کشاورزی براساس مدل سابق باشد، میزان تولید محصول و کیفیت آن نیز تفاوت نخواهد کرد. پس اگر خواستار تولید بهتر، کیفیت بهتر، آسایش بهتر و... هستیم، باید سبک کار را به سمت بهتر شدن هدایت کنیم. در حوزه زندگی و روابط اجتماعی نیز همین قاعده حاکم است. زندگی بهتر و جامعه برتر نیز سهم و حق آنانی است که سبک زندگی خوب دارند پس باید به سمت این سبک حرکت کنیم تنها تفاوت کار در این است که در علوم پزشکی و مهندسی و... باید به تحول و نوآوری و ... پرداخت اما درحوزه زندگی، بهترین سبک را انبیا و ائمه طراحی کرده اند فقط ما باید به آن عمل کنیم. اگر در علوم جدید هر چه از قبل فاصله می گیریم و هر روزی که پا به روز دیگر می گذاریم سبک ها کامل تر می شود، در حوزه زندگی هر چه از مکتب الهی، از آموزه های انبیا و اولیا دور می شویم، زندگی ها به هم ریخته تر می شود. آرامش از خانه ها رخت برمی بندد تا جایی که گاه می بینیم از نهاد خانواده، تنها یک نام مانده است و «اعضای خانواده»دیگر به معنای واقعی وجود ندارد. آن چه هست، یک «هم جانشینی اجباری» است، یا با هم نشینی بر حسب عادت. هر چه باشد، اسم این را دیگر «خانواده» نمی شود گذاشت. خانواده تعریف خود را دارد. همدلی خاص و محبت های ویژه و همکاری مستمر در آن موج می زند.

دیگر «این مسئله توست» معنا ندارد. مسئله ای اگر در زندگی یک نفر افتاد، همه با هم برای حل آن تلاش می کنند و خدای نکرده اگر کسی به بحرانی برخورد، دست همگان برای رفع آن کنارش خواهد بود، اگر «خانواده واقعی» وجود داشته باشد چیزی به نام «تنهایی» شکل نخواهد گرفت که باعث فرسایش روح و روان مردمان شود و افسردگی به وجود بیاید و فرد را به انزوا بکشاند. اگر خانواده واقعی باشد، «حقیقت های زندگی مومنانه» به واقعیت های اجتماعی تبدیل خواهد شد.

حقیقت ها هم که محقق شود جامعه روز به روز بهتر خواهد شد و کوچه های آن روشن تر، اصلاً روشنی افزون تر و روزگار بهتر از هم افزایی نور و خوبی شکل می گیرد و در این رهگذار، نهاد خانواده، سنگ زیرین جامعه است جامعه ای که می خواهد با اصلاح سبک زندگی، به اصلاح امور بپردازد و بستری برای کمال و تعالی اخلاق و رفاه و آرامش شهروندان خویش باشد...

خراسان رضوی - مورخ دوشنبه 1391/08/22 شماره انتشار 18266 /صفحه۶/جامعه

/ 0 نظر / 95 بازدید