شهری ها هم حرمت عیدی خداوند را نگه دارند

باران، عیدی خداوند بود برای نوروز مردم، الحمدلله... خوب هم بارید. در همه جای ایران به گونه ای که می توان گفت در خراسان رضوی نصف بارندگی سال زراعی جاری (که از اول مهر سال ۹۲ محاسبه می شود) در همین روزها، روی داد و خوشحالی را به عنوان عیدی آسمان به اهل زمین، اهل این سرزمین هدیه کرد و این امید را هم مثل خود بهار پررنگ کرد که روزهای بارانی دیگری هم در پیش رو داشته باشیم اما...

اما با همه این بارندگی ها، رسیده ایم به میزان ۱۱۳ میلی متر، در خراسان رضوی یعنی با میانگین بارندگی سال قبل هنوز ۵۴ میلیمتر فاصله داریم و به گواه آمار از سال قبل ۳۲ درصد و از میانگین دوره ای نیز ۲۸ درصد عقب تریم و این یعنی؛ هنوز و حتی بیشتر از دیروز باید در مصرف آب، دقیق و هدفمند رفتار کنیم. لااقل، مصرف خود را با الگوی مصرف که برای روستاییان ۱۵۰ لیتر در شبانه روز و برای مردم شهر ۲۲۰ لیتر در نظر گرفته شده است هماهنگ کنیم تا امکان مدیریت آب فراهم آید. این هم یادمان بماند مصرف مطابق الگوی شهری در کشور ما حدود ۲ برابر میانگین مصرف جهانی است که بنا بر استانداردها ۱۱۵ لیتر تعریف شده است. آن هم در اروپا که میزان بارندگی آن حدود ۸۰۰-۷۰۰ میلیمتر است. پس...

پس باید بیشتر دقت کنیم، هم مسئولان برنامه ریزی کنند و هم ما مردم بیشتر مراقبت کنیم که آنچه از لوله های آب خارج می شود، فراتر از مایه آبادانی و حیات، مایه استقلال و عزت ملی ما نیز هست، پس منطقی خواهد بود اگر بگوییم در بحث آب نیز باید با «عزم ملی و مدیریت جهادی» وارد شد. این یک شعار نیست تا فقط بر سربرگ تقویم ها و یا نامه های اداری نوشته شود، بلکه نقشه راه و برنامه ای است که «باید» به عمل درآید، تا ما را به آنجا که حق ماست برساند.

باید مدیران، برای اصلاح الگوی کشت، برای کاهش میزان تبخیر آب، برای جلوگیری از هدر رفت آب برنامه ریزی و هزینه کنند چرا اگر روند همین باشد، باید خود را برای روزهای سخت تشنگی آماده کنیم. روزهایی که لب های ما نیز مثل لب های زمین «ترک» بخورد.

دیروز از زبان فرهیخته اهل قلم شنیدم که اگر آب نباشد، نه تنها آبادانی نخواهد بود که استقلال هم نخواهد بود، سانتریفیوژها هم نخواهد چرخید و... و خیلی مشکلات پیش خواهد آمد و برای این که چنین نشود، برای این که «فردای عطش» نیاید، همین «امروز» باید کاری بکنیم و همانطور که به گفته مدیر آبفای روستایی خراسان رضوی، بیش از ۷۰ درصد روستاییان، الگوی مصرف را رعایت می کنند و ۳۰ درصد دیگر نیز اگر آب دیگر برای دام های خود پیدا کنند، به ۷۰درصد می پیوندند، ساکنان شهر هم، باید خود را به رعایت الگوی مصرف پایبند بدانند و نسبت به اسراف قطره ای از آب هم - حتی - غیرت نشان دهند. اگر همه درست مصرف کنیم، هیچ کس و حتی هیچ زمینی تشنه نخواهد ماند...

 خراسان - مورخ چهارشنبه 1393/01/20 شماره انتشار 18657/صفحه16/بدون موضوع

/ 0 نظر / 92 بازدید