... و شهید جهان گشاست

یوم ا... برای من، ترجمان« ویخرجهم من الظلمات الی النور» است که در تقدیر اولیای خدا تحریر می شود. آنان از تاریکی می گذرند و جان به وادی نور می کشانند و گاه نیز خود به نور تبدیل می شوند و نور می بخشند کوچه های زندگی را. نوری مانا که هرگز نمی افسرد.

نوری که مدام در افزایش است و چشم های بیشتری را به تماشا باز می کند. نوری که در انوار ا... مدام تکثیر می شود. یوم ا... برای من در قامت های افراشته ای تحقق می یابد که پرچم در اهتزاز عزتند.

یوم ا... ، روز شهید است. روزی که آنان برای همیشه از وادی فنا، به ساحت بقا، اسباب کشی کردند و در حضرت حق به جاودانگی رسیدند تا در شکوه نام حضرت شهید تعریفی جاودانه بیابند. ا... اکبر که این نور، دامن گستر می شود در پهنه گیتی.

ببینید که این چراغ ها از هر گوشه جهان دارد شعله می گیرد! ببینید دروازه های بهشت از هر سو گشوده می شود. ببینید خدا در شکوه شهید ، خود را به تماشا می گذارد. ببینید به نام شهید ، بت ها شکسته می شود. ببینید سنگرهای کلیدی جهان- همان طور که حضرت روح ا... وعده داده بود- دارد فتح می شود.

ببینید خون دارد فتح الفتوح می کند در جهانی که همه شمشیر شده اند و بر نقشه جغرافیا می دوند، باور کنید اگر شهدا نبودند، نه تنها سور تجزیه سوریه و عراق را می خوردند که آب خلیج فارس را هم رویش می آشامیدند. اگر شهدا نبودند الان لبنان را ، بقیه فلسطین را به کابین رژیم صهیونیسم در می آوردند. اگر شهدا نبودند روز روشن مردم حق طلب و آزادی خواه را از شب تار هم تاریک تر می کردند.

اگر شهدا نبودند خاک کشورهای مستقل را به توبره فزون خواهی خود می کشیدند. اما ... اما شهدا هستند و نگاه مبارک شان، باطل السحر همه نقشه های آنان می شود.

چون هستند نه تنها دست پلید داعشیان از این دیار کوتاه است که در همان سرزمین های دور، دست های آلوده تروریست ها به تیغ عدالت قطع شد و پاره ، پاره های عراق و سوریه دگر باره به هم وصل شد تا شاهد طلوع صبح پیروزی در عراق و شام باشیم.

شهدا هستند اما فقط در جبهه سخت ، ضربات سخت به لشکر کفر نزدند بلکه در کنار فتح آن جبهه، در جهاد فرهنگی هم همچنان به پیش می روند.

 ببینید محسن حججی را که با مظلومیت خود جهان را فتح کرد. ببینید چشمانش را که چشمه روشنی شد در همه جهان. ببینید که شهدای پیشین و امروز دارند به تکثیر خویش در قامت جوانان وطن سر برمی افرازند.

نگاه کنید شهدای شهر و دیارمان را که پرچم پیروزی را دگر باره بر دوش می کشند.

ببینید دگر باره حرف از سرلشکر شهید احمد رحیمی است و سرلشکر شهید ناصری دارد در نگاه جوانان ما طلوع می کند و زمین و زمان ، به عطر انفاس حجج اسلام فاضل، شهاب و... جوان می شود. ببینید... بله ، شهدا دارند تکثیر می شوند و روز شهید که در تقویم نشسته است برای این است که همه ما را به احترام شهدا فرمان قیام دهد.

قیام علیه همه خصلت هایی که بویی از غیر می دهد. روز شهید را فقط یک روز در تقویم نباید دانست بلکه همه روز ها و تقویم ها را باید در راستای روز شهید دید که همه نگاه ها را به سوی خدا می کشانند و این همان ترجمان یوم ا... است، معنای دقیق روز شهید....خراسان جنوبی / شماره : 2674 / سه شنبه ۲۲ اسفند-۱۳۹۶/ صفحه اول و 2/ اخبار

 

 http://khorasanjonobi.khorasannews.com/?nid=19780&pid=2&type=0

 

http://khorasanjonobi.khorasannews.com/newspaper/BlockPrint/188836


/ 0 نظر / 104 بازدید