خداقوتی متفاوت به پاسداران

فقط جنگ نیست که عیار مردانگی پاسدار و ارتشی و بسیجی را عیان می‌کند. فقط نباید خطر در قامت دشمن از دهانه تفنگ به سخن برخیزد تا نظامیان قامت رشید کنند برای برجا نشاندن او. اینان حصنِ حصین مردم‌اند و برج و باروی کشور و خاکریز رفیع در برابر هر خطری که مُلک و ملت را تهدید کند. همین فراگیری و گستره عملشان اقتضا می‌کند تا گفتن از آنان را به یک عصر و در یک فصل خلاصه نکنیم حتی اگر آن عصر و فصل به شکوه دفاع مقدس باشد. باید این قوه اقتدار را همواره دید و در حساب آورد و متناسب نقشی که قانون برایشان نوشته است از آنان کنشگری فعال توقع داشت. فکر می‌کنم حتی کسانی که برای نظامی‌ها ناآگاهانه یا حتی مغرضانه تاریخ مصرفی در زمان گذشته قائل‌اند هم در این هنگامه سخت که مردم در مناطق مختلف، گرفتار سیلاب شدند، به اشتباه بودن پندار خود پی بردند و دریافتند که پاسدار، سرباز، بسیجی و پلیس نیاز همه روز‌های کشورند، چه جنگ باشد- خدای‌نکرده- یا جنگ نباشد که ان‌شاءا... همیشه سایه صلح بلند بماند. لذا معتقدم باید به این قوا نگاه تازه کرد. تقارن این روز‌ها با مبارک زادروز امام حسین و حضرت عباس و امام سجاد، فرصت مبارکی است که هم ما مردم را به درک ضرورت وجود اینان واقف کند و هم آنان را به وظایف و تکالیف انسانی و انقلابی و قانونی‌شان واقف گرداند. از این نکته ظریف هم در چنین روزهایی می‌توان رونمایی کرد که همه نهاد‌ها -به مَثَل- چون خط و خال و چشم و ابرویند که در جای خویش نیکو بر دل می‌نشینند و نیکیِ هم می‌افزایند. مطمئن باشید بر این اساس، جایگاه پاسداران و ارتشی‌ها و بسیجی‌ها و پلیس، بعد این حوادث با قبل از آن، نزد افکار عمومی، یکسان نخواهد بود .

چه به چشم دیدند که جوانمردان نظامی فتوت را معنایی نو و نظم را نسقی شایسته دادند. البته حضور فوری و تمام‌ساحتی آنان در میدان باعث نشد که مردم اول جای خالی‌شان را حس کنند تا عظمت حضورشان، آنان را بر سر شوق مضاعف آورد اما اگر اندکی به حساب و کتاب بپردازیم، در خواهیم یافت که این حضور چه خطر‌هایی را دفع کرد و چون نوشدارویی که به‌موقع رسید نگذاشت فریاد مرگ سهراب امید مردم به آسمان بلند شود. این حضور اگرچه بعد از سیل اولیه فوری انجام شد، برای سیل‌های بعدی، معنای تام و تمام «علاج واقعه قبل از وقوع» بود که تقدیری ویژه را می‌طلبد و حق است امروز، در مبارک روز پاسدار و ٢٩ فروردین که روز ارتش است، بیش از همه سال‌های گذشته پاسداران و ارتشیان را تقدیر کنیم. این می‌تواند به منزله شکر نعمتی باشد که نعمت‌افزا هم می‌شود. پس به امید افزون شدن نعمت امنیت در همه عرصه‌ها به پاسداران خداقوتی ویژه می‌گوییم و روزشان را که به نام سیدالشهداست خاص‌تر از همیشه گرامی می‌داریم و روز ارتش را هم پیشاپیش تکریم می‌کنیم، و متفاوت‌تر از همیشه و با صمیمیتی مؤمنانه، همتشان را می‌ستاییم که در فصل سیل، قصه وصل آحاد و نهادها و سازمان‌های ایران را معنایی نو بخشیدند.


شهرآرا / شماره : ۲۷۹۶ / سه شنبه 20 فروردین 1398 / صفحه اول و 2

http://shahraraonline.ir/shahrara/js,text.ajax?y=1398&m=1&d=20&p=1&n=08

http://shahraraonline.ir/shahrara/news/1398/1/20/pdf/1.pdf


/ 0 نظر / 26 بازدید