مدرسه و مثلث معرفت

 

صدای پای معلم، صدای پای دانش آموز، صدای زنگ مدرسه، صدای گچی که بر تخته سیاه به عشق کشیده می شود، زیباترین سمفونی تعلیم و تربیت به معرفت غنی شده را شکل می دهد. کتاب ها، دفترها، قلم ها به بهار خویش می رسند در آغاز پاییز و می شود عطر قسم حضرت خداوند را از «ن و القلم و ما یسطرون» تا «والعصر» استشمام کرد و این استشمام «بوی» را چنان که جناب مولوی می فرماید تا رسیدن «به کوی» دوست پیوند زد که اصلاً فلسفه بوی این است باید به دوست رسید و باید که معلمان پاسخ «خانه دوست کجاست» را که در ضمیر پاک دانش آموزان است با نشان دادن قبله و جهت قبله بدهند و آنان را با «قبله نمای حقیقی» که ولایت است آشنا کنند. مخصوصاً که امسال، زنگ آغاز مدرسه زمانی نواخته می شود که چند روز قبل گوش جان عاشقان به نواختن زنگ کرامت و صلوات خاصه امام رضا(ع) به بهار رسیده است و ایران یکسره دست افشان و دامن افشان و پای کوبان عیدی است که به کرامت مردمان را تا فربهی جان و روشنایی جهان برمی کشد. این تقارن مبارک باید که به فال نیک گرفته شود. فال نیک نیز اقتضا می کند «سرمشق زندگی» از روش و منش امام مهربانی ها حضرت رضا(ع) گرفته شود و لااقل هر هفته ای یک روایت کاربردی از امام رضا(ع) به گفتار درآید تا این گفته شدن ها، کلیدی باشد که قفل رفتارها را هم باز کند و شاهد رفتار رضوی در جامعه باشیم که اگر چشم، شاهد این رفتار باشد، دل ها هم این تماشا را یاد خواهد کرد و دل ها که یاد کند شاهد تکثیر منش رضوی در رفتار بسیاری از مردمان خواهیم شد و آن وقت «همایون فالی» روزی همه مردم خواهد شد که در جامعه جان یافته در فرهنگ رضوی زندگی می کنند. اصل هم همین است، اصل زیبایی است و نازیبایی عارضه و بیماری است که بر چهره رفتار می نشیند، اصل سلامت است، بیماری عارضی است. اصل حلیت است حرام شدن بیماری است، اصل فرهنگ رضوی است، بد رفتاری ها بیماری است که باید درمان شود و مدرسه و مکتب و مسجد، بیمارستانی است که بیماری های اخلاقی را مداوا می کند و معلم و استاد و روحانی پزشکان روح هستند برای سلامت سازی جان...

آری صدای پای دانش آموز، صدای پای معلم، صدای زنگ مدرسه به گوش جان می رسد، در دهه پرشکوه کرامت که یک تقارن دیگر هم دارد؛ آغاز هفته دفاع مقدس، که زمین و زمان به عطر شهادت معطر می شود و شهد شهود کام جان را شیرین و دل و دیده را روشن می کند. پس این تقارن را باید ضلع سوم مثلثی مبارک دانست که امسال دانش آموزان را، معلمان را و همه مردم ایران را به تأمل و تعمق افزون تر می خواند، تا از مدرسه، به ولایت برسیم و در رکاب ولایت، با شهادت سعادت جاودانه را به دست آوریم و سفره نشین حضرت پروردگار لقمه جاودانگی از سفره ای برداریم که نصیب هر کسی نمی شود که تصریح حضرت خداوند بر «احیاء» و زنده بودن و روزی خوری بر خوان کرم خداوندی مخصوص «کشته گان راه خداست» و دفاع مقدس، کربلایی بود که شهید فراوان به سفره خدا فرستاد. راه شهدا را درس امروزمان کنیم تا دانش آموزانمان ولایتمدارتر از همیشه خود را برای فردای ظهور آماده کنند....

خراسان - مورخ سه‌شنبه 1391/06/28 شماره انتشار 18220 /صفحه۹/اجتماعی

 

/ 0 نظر / 90 بازدید