رمضان، بهشت زمان

 
 
تا سلام رمضان و تا چشم در چشم شدن با هلال ابرو کمانی و تا تنفس در بهشت زمان دو سه روزی بیش نمانده است. ساعت هایی که دل آرزو می کند به ثانیه تبدیل شود تا ماه خدا، به رویت لبخند بزند و ما چقدر فرخنده فال و همایون اقبالیم که بار دیگر حضرت حکیم ودود، ما را در آستان عشق قرار داده است تا پیغامش را از لبان رسولش - صلوات ا... علیه - این گونه بشنویم که «قد اقبل الیکم شهرا... بالبرکة والرحمة و المغفره» و گویا دعای اهل معرفت اجابت شده است تا آغوش ماه خدا برای همه گشوده شود حتی برای ما، که به گناه، چشم و دست و دل آلوده داریم. آری، رمضان، در راه است و آغوش گشوده می آید با سه فصل باران برکت و رحمت و مغفرت تا بشوید ما را از نازیبایی ها، از آلودگی هایی که روح را زخم می شود و جان را دشنه، از پلشتی هایی که چشم را می آزارد و فرصت خوب دیدن را از آدمی می گیرد. از غفلت هایی که دل را به زباله دانی حقد و حسد و کینه و قهر تبدیل کرده است از «نانجیبی» کلمات که زبان را آتشناک می کند، اصلا از همه نازیبایی ها که زیبایی انسانیت و ایمان را زخم می زند. این صدای مهربان رسول رحمت است که از رمضان می گوید و سه بارانش، از برکتی که روز و روزی معنوی و مادی آدمیان را سرشار می کند، تا لقمه ها به سلامت و سعادت، نوش شود بر جان های تابناک و رحمتی که بر دل های به رحم آمده از پی فرمان خداوندی «ارحموا ترحموا» می بارد، تا نگاه ها به لطف، به مهر، به محبت باز شود و بندگان خدا، در چشم ها صاحب عزتی شوند که دل ها به میزبانی محبت شان افتخار کند و باران مغفرتی که فرصتی چونان دوباره زادن را فراهم آورد، تا آدمی پس از مرگ همه نازیبایی ها به سعادت جان یافتن دوباره در ماه خدا برسد و این کلام نورانی رسول روشنی است که به تاکیدی دوباره ما را به حرمت داری رمضان می خواند که «ان شهرکم هذا لیس کالشهور انه اذا اقبل الیکم بالبرکة و الرحمة و اذا ادبر عنکم ادبر بغفران الذنوب ...» پس حواسمان باشد که «این ماه [رمضان] همانند دیگر ماه ها نیست، زیرا هرگاه به شما رو آورد، همراه با برکت و رحمت است و آن گاه که به شما [با تمام شدن] پشت کند، آمرزش گناهان را در پی دارد»...

رمضان در پیش است، زمان بهشتی خداوند آغوش گشوده است و پرشکوه می آید. ما هم قامت کشیم به استقبال و آغوش گشاییم برای در بر کشیدن زیبایی ها و زبان به «مبارک باد» بگشاییم، که مبارک تر از رمضان متصور نیست که همه زمان هایش عطر عبادت دارد و آن را شب قدری است که تقدیر آدمیان در آن رقم می خورد و آن را سه فصل بارانی است که آدمی را حیاتی دوباره می بخشد...

خراسان رضوی - مورخ سه‌شنبه 1391/04/27 شماره انتشار 18169 /صفحه اول

/ 0 نظر / 96 بازدید