قهرمانان خراسانی کربلای سرچشمه

۷تیر، عاشورای انقلاب بود، با ۷۲ شهید که خود را با ۷۲ شهید کربلا تعریف کردند و ماندگار شدند. در کربلا، هر شهیدی از طایفه ای، قبیله ای، شهری آمده بود، تا سند افتخاری باشد برای قوم خویش، در عاشورای ۷تیر و کربلای سرچشمه هم قصه همین بود، چشمه های زلال، از مناطق مختلف به سرچشمه پیوستند تا دریای نوری شکل بگیرد که پندارهای باطل را، نقاب ها را و حتی غبارهای مظلومیت را یک باره بشوید و چشم ها را باز کند.

و چنین شد که پس از کربلای سرچشمه، همه چیز زلال شد، پرده ها فرو افتاد، تا آنانی که باید جاودانه می شدند و آنانی که نباید نمی ماندند، چنان که شهدا ماندند، جاودانه هم شدند اما شهادت ستیزها، در آرزوی ستیغ قله موفقیت به حضیض ذلت و نفرت افتادند. در کربلا هر فردی از میانه قومی برخاست تا به اجتهاد شهادت بپردازد و تقریرات این درس را با قطرات خون خویش بنویسد تا قومش را بیدار باش و انذاری باشد، براساس آیه ای از قرآن که می فرماید، از هر قبیله کسانی باید به تفقه در دین بپردازند و سپس به میان قوم خویش بازگردند و آنان را انذار دهند و شهدای کربلا چنین بودند، بیدار باش برای قوم خویش و همه اقوام. در کربلای سرچشمه هم از مناطق مختلف کسانی به اجتهاد شهادت پرداختند و در این میان سهم خراسان رضوی، سه شهید بود که هم بودنشان نورآفرین بود و هم شهادتشان آفتاب گستر. به این اسم ها که در آسمان نام بردارتر از زمین اند دقت بفرمایید؛ حجت الاسلام دکتر قاسم صادقی، دکتر عبدالحمید دیالمه و علی اکبر دهقان که دو تای اولشان منتخب آفتاب نشینان شهر امام رضا(ع) بودند و دهقان نوری بود که از دیار «جام» برآمد و بر «بام» شد. تامل در زندگی این سه بزرگ، نشان می دهد که گویی مثل هم زندگی کرده اند که مثل هم به شهادت رسیده اند. دهقان در تربت جام، جانش را گذاشته بود برای روشنگری در برابر انحراف و التقاط و بهائیت. دکتر صادقی و دیالمه هم که در مشهد، قهرمان مبارزه با بدفکری و بدراهی و کژاندیشی و التقاط بودند، جلسات «صراط مستقیم» شهید دیالمه و جلسات مناظره شهید صادقی، کانون های نوری بود که مومنان برای حراست از ایمان خویش بدان امید بسته بودند و دشمنان آن را آتش در خرمن خویش می دانستند و برای خاموش کردنش چه ها که نمی کردند غافل از این که این جلسات، چراغ های ایزد اندوخته ای بود که حضرتش بر گسترش شعاع انوار آن غیرت می ورزید و با شهادت آن را جاودانه کرد.

هر سه این بزرگواران در تواضع، صداقت، صراحت، مردم داری، دستگیری از بر زمین افتادگان، گره گشایی از کار مردم نیز، جایگاه ویژه ای داشتند و...چنین زیبا زندگی کردند که شایسته زیباترین شکل رفتن که شهادت است شدند و به مقام قاصد انذار دهنده وادی شهادت برای همه عصرها و نسل ها رسیدند. خدا کند، در پی انذارشان چشم بگشاییم و راه را بیابیم و برویم...

خراسان رضوی - مورخ چهارشنبه 1391/04/07 شماره انتشار 18153 /صفحه۷/فرهنگی

/ 0 نظر / 106 بازدید