یاس می گوید حسین احساس می گوید حسین

 

"تا هنوز و تا همیشه، ایستاده ایم به یاحسین، و تا هنوز و تا همیشه، اذان می خوانیم آن نماز پرشکوه را و ... حبیب را بگو قامت برکشد هزار باره که تیرها به سوی مولاحسین (ع) در چله می شود. حبیب را بگو قامت برکشد تا قد قامت الصلاة مولاحسین (ع) جهان را از عشق سرشار کند.

"ذکر لبان یاس حسین است و نقاشی شاعر احساس هم حسین و اگر گوش جان باشد، از کنار علقمه، صدای عباس به یاحسین بلند است و صدای ذوالفقار به یاعباس و صدای فرات، قطره قطره این رود پرحسرت هم بلند است به یاعباس و به یاحسین و ... یاحسین!

"گوش کن، نگو که اربعین هم گذشته است، گوش کن، تو را به جان مولا گوش کن، آیا صدای خاک را به یاحسین نمی شنوی؟ نمی شنوی که از خاک تا افلاک، هر که عاشق است تا هنوز و تا همیشه مولاحسین را فریاد می زند؟ نمی شنوی که «هر کسی که خورده شیرپاک می گوید حسین»؟

"مولاحسین و یارانش را حرام خواران کشتند و هنوز هم حرامیان هر لحظه و هر کجا به کمین باور حسین و حسینیان هستند و مباد که ما را در میان کسانی جا باشد که بر سر سفره حرام می نشینند و لقمه حرام برمی دارند. یادمان باشد در کربلای هماره تاریخ باز هم این حرام خواران هستند که لباس یزید می پوشند، یادمان باشد این ماجرا تا هنوز و تا همیشه ادامه دارد.

"بگذار زنجیرها به عشق  زاری کنند، بگذار دست ها و سینه ها، شعر شوند، بگذار چشم ها، هزار در هزار ابر شوند و ببارند، بگذار از کودک و بزرگ زندگی آقا حسین روایت شود، بگذار جان ها به نام مولا، دوباره آغاز شود بگذار اذان شود نام او که تنها نماز به امامت حسین است که راه نجات را نشان می دهد.

"امروز عاشوراست، هرچند، چند روزی هم از اربعین گذشته باشد. هرچند تقویم ها هزار و چهارصد بار تکرار شده باشند، هر چند خیلی ها را فراموشی گرفته باشد، اما ما که می دانیم هر روز عاشوراست و اگر نبود یزیدیان این روزها بیش از همیشه بر خود نمی لرزیدند، این همه نمی ترسیدند این همه بمب منفجر نمی کردند، آن ها از ما می ترسند، آن ها می ترسند از پرچم مولا حسین که بر شانه عباس ایمان ما در اهتزاز است. آن ها می ترسند، از علی اکبر یقین ما که قامت افراشته است. می ترسند از علی اصغر ما که حجت  اکبر ایمان است آن ها از زینب و سجاد ما می ترسند پس بمب منفجر می کنند و بگذار باز هم چنین کنند، اهل عاشورا به شهادت مشتاق اند.

"این روزها عاشوراست، حتی اگر فاصله اربعین تا چهل و هشتم باشد، و از چهل و هشتم تا شهادت امام رضا (ع). این روزها زندگی باید ترجمه حیات طیبه، مولا حسین، امام مجتبی، رسول بزرگوار مهر و روشنی و امام رضا باشد. این روزها، همه باید محمدی شویم.

"امروز عاشوراست، تا هنوز و تا همیشه عاشوراست، حلال باوران و حلال خورها، جان به نام مولاحسین روشن دارند، امروز هنوز عاشوراست.فحه 10 صفحه ویژه ، شماره سریال 17206 ، تاریخ انتشار 871130

/ 0 نظر / 99 بازدید