مشهد عطر کربلا گرفت

 

 شهر بوی کربلا گرفته است و مردمان، بزرگ و کوچک، زن و مرد در حس زلال کربلا دارند نفس تازه می کنند. نفس تازه می کنند نفس تازه می کنند و قفس ها را می شکنند. دارند، سیاه می پوشند در سوگ سپیده ای که به خون کشیده شد و شهر را، با خود همرنگ می کنند به رنگ ماتم برای عشق... این روزها، نه فقط آدم ها، که آهن ها هم در داغ ذوب می شوند، خشت و گل، بیش از همیشه بی قراری می کنند، ذکر می گویند و اگر گوشی برای شنیدن باشد، می تواند ناله آن چه در زمین و آسمان را بشنود که به یاد حسین(ع) ذکر خدا می گویند در ترجمان یسبح لله مافی السماوات و الارض... شهر بوی کربلا گرفته است و همه از شکوه عزاداری ها می گویند و برنامه هایی که قرار است امسال ما را یک گام به حسین(ع) نزدیک تر کند.....

خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1393/08/04 شماره انتشار 18818/صفحه اول و 8/خبرفرهنگی

/ 0 نظر / 92 بازدید