کجا به شادمانه می نشینی آقاجان...

تا سلام خورشید

به چشمان پرشکوه فاطمه (س)

یک صبح فاصله است

کجا به شادمانه می نشینی

عید تولد مادر را

ای امید برخاستن

من فردا را

- در قلبم-

به جشن نشسته ام

به محفل کوچک من هم نگاه کن

ای امید ایستادن

یا قائم آل محمد (عج)

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1394/01/20 شماره انتشار 18942/صفحه4/همشهری سلام/اندکی صبر 

/ 0 نظر / 96 بازدید