به رسم شهیدان

فقط این نفس نیست که ما را سر پا نگه می دارد. فقط آب و غذا نیست که جریان حیات را تضمین می کند، ما قومی هستیم که با حماسه حسینی زنده ایم، کلام نورانی حضرت روح الله که می فرمود: این محرم و صفر است که اسلام را زنده نکه داشته است، بیان همین حقیقت به واقعیت درآمده بود. ما با حسین علیه السلام، زندگی خود را در همه شئون مدیریت می کنیم لذاست که بدی و پلشتی را در همه حوزه ها چون یزید می پنداریم و علیه اش می خروشیم.

ما مرز های خود را مستظهر به دعای امام سجاد ( ع) مستحکم و مقتدر می خواهیم و حضور مرزبانان ما در وجب به وجب این خاک، مبین این نگاه است. ما شهر و روستای خود را امن و مهیا برای عبودیت می خواهیم لذاست که پلیس خود را در همه حوزه های ماموریتی و شئون عملیاتی اش، در شمار یاران سید الشهدا می بینیم.

 این هم دقیقا در راستای یاری حسین، است، علیه السلام، که می گویند، حضرت را دشمنان، سه گروهند و به قاعده، یاران هم سه گروه خواهند بود. اگر دشمنان را بنا به تحلیل امام موسی صدر، کشندگان و سپس آنانی که با نام امام در افتادند و آنگاه پر خطر ترین گروه را کسانی بدانیم که با اهداف امام به مقابله برمی خیزند، یاران امام را هم در سه جلوه خواهیم دید؛ آنانی که در کربلا به یاری برخاستند امام را و گروه دوم ، آنان که از جان گذشتند تا در سال های بعد نام امام زنده و حرم پر زائر بماند و سومین گروه را هم باید مردمان همیشه دانست که برای تحقق اهداف امام که ساختن جامعه ایمانی است تلاش می کنند. جامعه ای که بدی ، شرارت ،رذالت ، حق کشی، قاچاق، گروگان گیری، سرقت، زورگیری و.... همه تصاویز تلخ و زننده در آن فرصت وجود نیابد.

این را باید با تامل مورد مطالعه، برسی و عمل قرار داد که اعتقاد به حسین یعنی باور عملی همه خوبی ها و برائت از یزید نیز معنایی جز پرهیز از همه زشتی ها ندارد. حسین، خط تمیز حق از باطل است و هرکس برمدار حق و سعادت و سلامت حرکت کند، حسینی است و هرکه خود را محور بپندارد و پای منافع شخصی خود، خق دیگران را لگد کوب کند، در مسیر یزید و در لشکر او به حساب می آید حالا اگر به ظاهر هم یزید را لعن کند. یزید ، فرد نیست که محبت و نفرت نسبت به شخص او ، شاخص باشد. شخصیت و روش زندگی است که در دایره عمل می توان دید که چه کسانی حسینی هستند و چه کسانی یزیدی.

 بر این اساس، پلیس و نیرو های امنیت آفرین و نگهبانان آرامش و سلامت مردم را باید در شمار یاران امام دانست و آنانی که به هر شکل، امنیت جامعه اسلامی را زخم می زنند و به هر شیوه امکان زندگی سالم را از مردم دریغ می کنند و حرز و حریم مردم را می شکنند، را در سیاهه یاران سیاه کردار یزید باید شمرد. حقیقت این است که حماسه حسینی در قالب نبرد همیشگی حق و باطل جریان دارد و هرکه می خواهد هل من ناصر ینصرنی امام را لبیک گوید باید به رفتار نیک برخیزد. باید از سلامت جامعه، حراست کند باید جلوی شرارت ها را بگیرد. من شان شهدای ناجا را بسیار ارجمند می دانم که با جان خود به یاری اهداف امام برخواستند و می ستایم سبز پوشان پلیس جمهوری اسلامی را که در دایره یاران اهداف امام مقامی شایسته دارند و با بستر سازی برای اخلاقی ترشدن جامعه، برای تحقق جامعه آرمانی تلاش می کنند.میان این شهدا که هر روز، می آیند و شهدای دفاع مقدس نه تنها تفاوتی نیست که عینیت هم فراوان است و همان طور که مبدا حرکت هر دو، معرفت و تلاش برای سعادت بشر است ، مقصد هر دو نیز شهادت است که به انسان ، شکوه جاودانه می بخشد. پس باید همان طور که آن حماسه سازان را تجلیل می کنیم در تکریم این قهرمانان هم تمام قد برخیزیم که ایستادگی ایران امروز رهین به خون نشستن شهدای ناجاست....

تاریخ انتشار: شنبه 22 مهر 1396 | شناسه مطلب: 136002/ چ2

http://hayat.ir/fa/136002/

/ 0 نظر / 95 بازدید