یک نکته درباره کنفرانس خبری رئیس مجلس

 

رعایت حرمت همه انسان ها واجب است اما از آن جا که خبرنگار چشم ناظر و کنشگر پرسشگر جامعه است رعایت حرمت و کرامت او وجوب مضاعف می گیرد و حرمت گذاری اقتضا می کند مکان پرسش و پاسخ جوری طراحی شود که شأن افراد حفظ شود هم شأن آن که می پرسد و هم آن که پاسخ می دهد. رعایت این نکته نیز بر همه انسان هاست که باید حرمت هم را رعایت کنند اما آنان که برای حرمت جامعه و آحاد آن قانون می نویسند باید بیش از همه مراقب باشند حتی به سهو هم مرتکب امری نشوند که شائبه خود برتر بینی داشته باشد. از کسی مثل دکتر لاریجانی که هم اهل علم است و اهل فضل و هم نشان از دو عالم بزرگوار دارد و پرورده دامان عالمی جلیل القدر مثل آیت ا... العظمی آملی است و بزرگ شده مکتب علامه شهید مطهری، انتظار است به مجریان این ظرایف را گوشزد کنند تا حرمت ها بیش از پیش حفظ شود، نه این که محل کنفرانس خبری، شبیه صحن دادگاه شود و جایگاهی که خبرنگار باید پرسش خود را مطرح کند به نوعی به جایگاه متهم در اذهان شبیه شود...

خراسان - مورخ سه‌شنبه 1390/06/29 شماره انتشار 17937 /صفحه۱۶/سیاسی

/ 0 نظر / 105 بازدید