کوچه های فقر!

سلام! همین الان از کوچه های تو در توی فقر میایم. امروز من و مجید فکری چهره کریه فقر را در کوچه های آخر التیمور و جاده سیمان مشهد به وضوح دیدیم. کودکانی که اگرچه نام های مختلف داشتند اما نام همه شان فقر بود ! کفش های همه شان تابستانی لباسشان مندرس و گونه هاشان سرخ! ازچه؟ بماند! اما....... اما آنها خوب می فهمیدند. خوب فکر می کردند .حرف آنان این بود:ما کشور ثروتمندی داریم .روی گنج زندگی می کنیم اما چرا جز فقر در خانه مارا نمی کوبد؟ حق مارا چه کسانی بلعیده اند؟......... راستی حق انها را چه کسانی خورده اند؟

/ 0 نظر / 122 بازدید