عشق عباس...!

نگاه
104.jpg
عشق است ابوالفضل 
ميان همه عشق‌هاي عالم
عشق است ابوالفضل
عشق است ابوالفضل...
و عشق حکايت غريبي است، هنگامي که در قامت ابوالفضل جاري مي‌شود. حمايت غريبي است، وقتي ابوالفضل راه مي‌رود، گويي علي است که زمين را به گام‌هاي استوار خود مهمان مي‌کند. حکايت غريبي است عشق، هنگامي که عباس، «صف» مي‌دراند و «صفدر» را تجسم مي‌کند. وقتي به آب مي‌زند و فرات را در عطش لبان خود مي‌گذارد تا «وفا» سيراب شود... حکايت غريبي است، از آن روز لب‌هاي فرات هزار بار پرترک‌تر از لب‌هاي تشنه کوير است. حکايت غريبي است، عشق، حکايت غريبي است ابوالفضل و...
ميان همه عشق‌هاي عالم
عشق است ابوالفضل
عشق است ابوالفضل

/ 0 نظر / 94 بازدید