آنها از ما مي‌ترسند

 خبر تلخ و سنگين بود براي همه انسان‌ها و براي شيعيان که در سامرا، قطعه‌اي از هويت، اعتقاد و عشق خود را مجروح انفجار باطل‌کيشان مي‌ديدند تلخ‌تر،
شيعياني که از «ترور» و از «تروريسم» و «تروريست» بيزارند دگرباره، زشتي تروريسم را باهمه وجود درک کردند و اين بار در بارگاه دو امام شهيد خود. اما شيعيان دست شيطان را خوانده‌اند و در پيروزي از علماي روشن‌بين و «مراجع آگاه» خود با خويشتن‌داري، هوشياري و عقلانيت برتري مکتب امام هادي و عسکري (عليهماالسلام) را با ساير مکاتب دگرباره نشان خواهند داد. همان مکتبي که روزگاري مسلم، نماينده امام حسين(ع) در کوفه با روي گرداني از ترور ابن زياد آن را نمايندگي کرد. آن روز مسلم با بيان اينکه «ايمان، غافل‌کشي را به بند مي‌کشد» و اجازه چنين کاري نمي‌دهد، حتي اگر طرف ابن زياد باشد، راه را براي هميشه به ما نشان داد» ما اهل «شجاعت» و «شهامت» و «شهادتيم» اما هرگز اهل فتنه و «ترور» نبوده‌ايم. نيستيم ونخواهيم بود، هرچند باطل‌انديشان حريم پرحرمت امام ما را هدف بگيرند. امام خود راه را به ما نشان داده است.
در نگاهي ديگر، اين ماجرا، ادامه اهانت به ساحت قدسي پيامبر اسلام(ص) باکاريکاتورهاي دانمارکي است که صد البته طعم صهيونيستي داشت و سويه‌خواني ديگر ماجرا هم اين را به دست مي‌دهد که شايد هدف، دور کردن اذهان مسلمانان از جسارت و اهانت پيشين به ساحت حضرت رسول(ص) باشد. و به قولي «مديريت» کردن «بحران» به وجود آمده به وسيله «جنايتي» ديگر، آنها مي‌پندارند، با موج جديدي که راه مي‌افتد، تنها شيعيان واکنش نشان خواهند داد و ساير مذاهب به تماشا، جسارت پيشين را از ياد خواهند برد و آنها خواهند توانست اذهان را به مسئله‌اي ديگر جلب کنند. حال آنکه جهان اسلام بايد به خوبي هوشياري نشان دهد و آگاهان همگان را بيدار کنند که هدف، همان تحقير مسلمانان و اهانت به مقدسات آنهاست، هرچند به شکلي ديگر. پس نبايد اجازه داد، جريان مقدس و غيرتمندانه مسلمانان در دفاع از حريم پرحرمت رسول خدا دچار خلل و خدشه شود، چه در اين زمان، همدلي، وحدت و هوشياري مسلمانان، بيش از هميشه مورد نياز است.
حقيقت اين است که ميان آن قلم‌هاي زهرآگين و اين بمب‌هاي جنايت آفرين تفاوتي نيست، چنانکه ميان جنايتکاران هم فرقي نيست. آنها هم از محمد(ص) مي‌ترسند، هم از قرآن، ثقل اکبرش و هم از فرزندانش و ثقل ديگري که رسول اکرم(ص) براي هدايت خلق، به يادگار گذاشت. آنها از حرم ائمه (ع) هم مي‌ترسند، چه «اذان که از گلدسته‌هاي حرم پخش مي‌شود، اذاني نيست که اگر مدام دربانگ شود. منافع شيطان را تهديد نکند. بلکه «اذاني»است که «اذن حرکت» مي‌دهد. آنها از ما خيلي مي‌ترسند، بمب و ترور و توهين نشانه ترس است نه نشانه قدرت مطمئن باشيم.

/ 0 نظر / 97 بازدید