جای خالی صیاد شیرازی در برنامه‌های الگوساز

 

دیگران دارند از هیچ، همه‌چیز می‌سازند و به عنوان الگو در جهان مطرح می‌کنند. ما اما دچار «غفلتِ عظیم» هستیم از داشته‌های حقیقی‌مان که می‌توانند الگوی حقیقت باشند. آن‌ها سینما دارند، رسانه دارند، نشریه دارند‌، فضای مجازی دارند و از همه این ظرفیت‌ها چنان خوب استفاده می کنند که هیچِ خود را همه چیز می‌نمایانند و در ذهن فرزندان من و شما هم می‌نشانند. باز ما در غبار فراموشی می‌نشینیم و یادمان می‌رود که هر نسل، نیاز به الگوهایی واقعی و تعریف‌پذیر و تأثیرگذار دارد. سینمای ما به راه خود می‌رود و تلویزیون ما هم و رسانه‌های دیگر نیز. یادمان می‌رود که باید از همه ظرفیت‌هایِ در اختیار برای الگوسازی استفاده کنیم. ما در همین خراسان امام رضا (ع)، قهرمانی در تراز پهلوانی داریم به اسم علی صیاد شیرازی، سپهبدی که دفاع مقدس ما اکثر عملیات‌های بزرگ خود را با هدایت او در ارتش انجام داده است. دنیا او را ژنرالی تمام می‌داند، اما ما برای معرفی او به نسل‌های امروز و فردا چه کرده‌ایم؟ سینمای ما آیا احساس نمی‌کند که باید با ساخت آثارِ فاخر، دین خود را به دیروز و تکلیف خود را برای فردا به انجام رساند؟ صدا و سیما که قرار بود دانشگاهِ انسان‌سازی باشد چه؟ آیا این اسوه موفق انسانی را در برنامه‌سازی‌های خود دیده است؟ بله، برنامه‌های مناسبتی دارند، اما آیا با همین کار تمام است و نسل نو، به صیاد اقبال می‌کند؟ اگر با همین مقدار تلاش می‌شد موفقیت را به دست آورد که ما الان دنیا را گرفته بودیم. نه، نمی‌شود حضرات! نمی‌شود. خیلی باید کار کرد؛ حتی بیشتر از خیلی. باید از زندگی و سلوک معرفتی و سبک سربازی صیاد فیلم‌ها ساخت و سریال‌ها پرداخت تا در گذر زمان، ذهن‌نشین فرزندانمان شود که در تنگناهای ملی و در معرکه‌های مردافکن، از هر کوچه، ده‌ها صیاد شیرازی قد بکشد به دفاع از کشور و چنان سینه ستبر کنند که استخوان سینه دشمن بشکند. بله، باید همه ظرفیت‌های فرهنگی را به کار گرفت تا بتوان حق مطلب را «ادا» کرد که فردا شاید فرصت«قضا» نباشد. این هم رسم عاقلان است که پیش از واقعه به علاج برمی‌خیزند، والا در هنگام بروز واقعه، از دست‌های خالی، کاری که باید، بر‌نمی‌آید.

 

شهرآرا / شماره : ۲۵۲۰ / ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ / صفحه اول

 

http://shahraraonline.com/shahrara/js,text.ajax?y=1397&m=1&d=21&p=1&n=11

 

http://shahraraonline.com/shahrara/news/1397/1/21/pdf/1.pdf

 

http://shahraraonline.com/shahrara/js,print.ajax?y=1397&m=1&d=21&p=1&n=11

 

 


/ 0 نظر / 99 بازدید