به مردانگی دختر شهید

مردانگی به جنسیت نیست که فقط مردان بدان متصف شوند. به رفتار است که گاه زنان را در اوج مردانگی می توان دید. مردانگی به جنسیت نیست که فقط مردان بدان متصف شوند. به رفتار است که گاه زنان را در اوج مردانگی می توان دید. چه مردانگیی بالاتر از ایثار؟ چه فتوتی بالاتر از این که هم از پدر بگذری و هم از خویش در راه پدر؟ راستی چه کسی می تواند بگوید نقش رقیه کمتر از علی اصغر است؟ نه، نیست. اگر صدای علی اصغر هنوز از کربلا به گوش می رسد، صدای رقیه هم دارد بلند تر از همیشه از شام به گوش می رسد. هر دو صدا از جنس صدای حسین است، به صریح ترین کلمات، به بین المللی ترین زبان. گوش کنید! صدای گریه می آید. گریه سردار در قنداق به خون نشسته و سرداری که بی شمشیر، همه شمشیر های شام را از نفس انداخت. بالاتر از این مگر مردانگی معنایی دارد؟ نه، من معنایی نمی توانم یافت که بتوان جلوی مردانگی گذاشت. آری، رقیه، معنای جوانمردی است و نسل او نیز جوانمردند. همه دختران شهدا« جوانمرد» اند. این را امروز خوب می توانیم درک کنیم. امروز که باز می بینیم دختران، پدران خویش را از زیر قرآن رد می کنند برای دفاع از حرم. آب می پاشند به دنبال شان تا یاد همه بماند ما را با فرات، سری است پر از راز که جز با شهادت، آشکار نمی شود. دختران، پدر را به جهاد می فرستند و خود نیز در جهد می نشینند برای علم آموزی، برای یافتن راه های تازه برای پیشرفت وطن. کاش می شد در این نوشته، که به مناسبت روز دختر، حروف کنار هم می نشینند، فهرست بلند نوآوری های دختران شهدا و فرزندان مجاهدان و رزمندگاه را باز می خواندیم. کاش می شد سلوک معرفتی زندگی شان را لحظه به لحظه می دیدیم و برای مردم باز می گفتیم. کاش می شد یک گزارش از یک شبانه روز زندگی یک دختر شهید برای تان روایت می کردیم تا می فهمیدیم زندگی بر مدار شهادت و در شکوه پاکیزگی،چه شمیمی از بهشت دارد. کاش می شد... اما نه، چرا این قلم روایت کند وقتی میان چشم ها و اندیشه ها تا واقعیت های جامعه فقط یک« اراده» کافی است. اراده کنید و ببینید « شیر دختر» های شهدا چگونه زندگی می کنند، چگونه درس می خوانند و از میان موانع و تیرهای طعنه و زخم زبان غافلان ، چگونه راه به فردا می گشایند. ببینید نه تنها از زخم ها نمی هراسند که زخم زبان را هم به کرامت می بخشند و در دایره دعای خویش می نشانند همان گونه که مالک اشتر، آن نماد مردی و مردانگی با سبکسر غافل کوفی کرد. مالک برای استغفار او نماز خواند و دختران شهدا برای آمرزش و سعادت ما دعا می کنند و خود نیز پی دعا، آستین همت بالا می زنند. کاش این کلمات را بخوانند دختران شهدا که به رغم بد زبانی بی خبران، اهل خبر، تا قیامت خود را مدیون مردانگی آنان می دانند و جوانمردی شان را می ستایند. کاش بدانند که مردم آنان را عزیز می دارند. کاش بداند اگر پدر نیست، عاشقان راه پدر هستند که خدمت به آنان را افتخار می دانند. کاش بدانند مردم قدر شناس، با دعا روز دختر را به آنان تبریک می گویند. با دعایی که از جان برمی خیزد و بر آستان اجابت خدای جهان می نشیند، سعادت و موفقیت شان را می خواهند. کاش... لطفا هرکس صدایش به گوش دختران شهدا می رسد به آنان تبریک بگوید روز دختر را از طرف یک ملت که عزت و استقلال خود را رهین منت خون پدران آنان است....

 

 حیات / تاریخ انتشار:یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷  | شناسه مطلب: 139556

 

http://hayat.ir/fa/139556/

 

http://hayat.ir/fa/content/id/pdf/id=139556

 

file:///C:/Users/asadi-g/Downloads/test%20(33).html


/ 0 نظر / 132 بازدید