از امروز "وعده ها" را "برنامه" کنید

مردم، مثل همیشه، تمام و کمال حق مطلب را ادا کردند. دلخور -اگر- بودند، آمدند. بر مشکلاتِ پر شمار، چشم بستند و آمدند. دایره انتخاب را – به رغم این که- تنگ دیدند، باز هم آمدند. کارشان هم گاه بر زمین ماند و آمدند. در روستا- بنا برتماس هایی که بود- از کار خود زدند و به انتظار صندوق ها ماندند و باز پای کار آمدند. آمدند و حق مطلب را ادا کردند و از امروز این منتخبان هستند که تا روز 7 خرداد 1399، باید به رصد مطالبات ملت بپردازند و بیش از پیش چشم شوند در مسئله یابی و اندیشه شوند برای طرح هایی که این مسائل را به پاسخ برساند تا از 7 خرداد به بعد تمام قد و آشنا به شرایط و نیاز ها، آن ها پای کار مردم بیایند. اگر تهدید شدند، با غیرت تر بیایند. اگر تطمیع شدند، با دل و چشم سیرتر بیایند، اگر دام سر راه شان بود، دام گسسته بیایند چه حق این مردم و این آمدنشان، پاسخی چنان در خور است. بیایند و سیاهه وعده های خود را بگشایند و برای هر وعده ای که اده اند. هر شعاری که نوشته اند. پای هر قولی که امضا کرده اند، از همین امروز، حتی در روزهای شادی بعد از انتخاب شدن، ذهن خود را برای برنامه نویسی فعال کنند و راه های برون رفت از مشکلات را، طبق همان برنامه ها و شعارهایی که مانیفست کردند و رای گرفتند، را باز بیابند. یعنی کار حضرات نماینده منتخب، بعد از یک مسابقه سخت، تمام نشده بلکه تازه شروع شده است. در این شروع تازه -البته- دیگر رقیبی ندارند بلکه باید برمدار رفاقت، به میدان بیایند و از ظرفیت های رقبای فصل تبلیغات، به عنوان رفقای امروز بهره گیرند چه همه آنان فرزندان این سرزمین اند و باید که همه توان خود را هم افزا کنند برای رونق زندگی در این دیار. کشوری که این همه ظرفیت و استعداد و امکانات دارد باید هر روزش بهتر از دیروز باشد. قاعده زیست فردی مومنانه هم چنین حکمی دارد و قطعا زیست جمعی و اجتماعی به این قاعده بیش از پیش پایبند است. باید مجلس پیش رو بیش از مجلس دهم برای رفع مشکلات جامعه و ریل گذاری درست مسیر توسعه و پیشرفت، تلاش کند. دوستانی که همه وجود، " زبان" شدند -در این چند روز- به نقد مجلس دهم و گاه مرزهای انصاف را هم رد کردند در نقدِ نسل پیش، حالا باید نشان دهند که در میدان عمل چقدر می توانند همپاز زبان خویش باشند. چقدر می توانند به آنچه گفته اند عمل کنند. خواست و حتی دعای همه ما این است که در تحقق وعده ها هم همت کنند و هم به موفقیت برسند چه با توفیق آنان، موفقیت روزی همگان خواهد شد. امید واریم در عرصه عمل کم نیاورند و چهار سال دیگر زبان به توجیه نگشایند. پایان سخن را چون آغاز سخن می نویسیم؛ مردم، مثل همیشه ، آمدند. امید واریم نمایندگان منتخب، با رویکرد تازه به خدمت برخیزند این مردم شریف و نجیب و جوانمرد را....


ب / شماره 4133 / شنبه 3 اسفند 1398 / صفحه 3    

http://birjandemrooz.com/?p=15120


/ 0 نظر / 29 بازدید