پشت پرده ۸

 
*دفتر ارتباط مردمي از جمله ويژگي‌هايي است که دراين دوره انتخابات رونق گرفته است. در يکي از شهرهاي خراسان رضوي، پرده‌هاي دفتر ارتباط مردمي.... روي سردر سوپر، لحاف‌دوزي، داروخانه، پارچه‌فروشي و... نصب شده است، مغازه‌هاي لوازم يدکي، تعميرگاه‌ها و... هم فراموش نشود.
*طرفداران کانديداها که به قدرت تبليغ رو‌دررو واقف شده‌اند از اين ظرفيت در حد بالا استفاده مي‌کنند از جمله، جلسات خانگي، درکنار جلسات عمومي.
*يک ستاد در خراسان جنوبي براي معتمدان روستاهاي اين استان نامه نوشته است.
*فعالان ستاد يک کانديدا که چهره‌اي همچون اعضاي «يک گروه شناخته شده غيررسمي» دارند از اهداف روشنفکرانه نامزد موردنظر حمايت مي‌کنند.
*گفته مي‌شود، يک شب‌نامه عليه يکي از نامزدهاي رياست جمهوري پخش شده است. شنيده‌ها حاکي است ستاد يک نامزد ديگر پشت ماجراست.
*يکي از کهنه‌کاران سياست که بارها در سخنراني‌هايش از طيفي خاص حمايت کرده است وقتي در «بالا سرحضرت» از سوي يکي از شهروندان مورد سوال قرار مي‌گيرد که تو را به همين امام‌رضا قسم چه کسي اصلح است براي رياست جمهوري، نام کسي ديگر را مي‌برد.
*دريک نوشته درمورد فردي نوشته است، پس از وقوع حوادث مي‌تواند آن را پيش‌بيني کند؟،
*قيافه يک راننده که ماشينش را جلوي يک ستاد پارک کرده وپس از دقايقي برگشت و قبض جريمه هفت‌هزار توماني را ديد جالب بود،
*بعضي ستادها، با سازماندهي گويندگان و سخنوران، آنها را به روستاها اعزام مي‌کنند.
*از قيافه آقاي راننده، ديدني‌تر قيافه کساني بود که از يک ستاد رفته بودند جايي سخنراني و تبليغ اما ديدند رقيب پشت تريبون مشغول سخنراني است،
*وجود برخي افراد کم‌اطلاع اما پرمدعا و پرحرف در برخي ستادها، مدرن‌ترين شيوه ضد تبليغ است در انتخاباتي که با ادله منطقي بايد مردم را مجاب به راي دادن کرد.

/ 0 نظر / 97 بازدید