خودسازی اجتماعی

سیاه و سفید(١۴٠)

جامعه در اسلام موضوعیت دارد، لذا با فرض پذیرش اجتماعی بودن و داشتن کنش و واکنش اجتماعی، به «تقوا» امر شده ایم، با این تعریف انسان اجتماعی، باید در برابر مسائل جامعه حساس و کنش گر باشد و نمی توان ذیل عناوینی چون زهد و تقوا، دامن برچید و مسیر خود را جوری انتخاب کرد که دریا را دور زد مبادا، دامن بدان خیس شود. نه، این روش اسلامی نیست، با این روش حقوق انسانی هم احقاق نمی شود، انسان هم ساخته نمی شود و خیلی «نمی شودهای دیگر» هم پیامد گریز از جامعه است که هر کدام از آن ها کافی است تا ما را به تامل برای ورود به جامعه بیندازد چه با ورود عناصر صالح به جامعه است که می توان به فردای بهتر برای جامعه و آحاد آن دل بست والا فضایی را که در نبود این عناصر شکل می گیرد دیگران پرخواهند کرد و آن وقت در حضور آلوده نفسان نمی توان نفس به صلاح برکشید. برکنار ماندن افراد صالح یعنی مهجور ماندن صلاح، پس نمی توان توقع صلاح و رستگاری از چنین جامعه ای داشت. عارفان حقیقی هم در میان مردم و در متن جامعه، جامه پرهیز و تقوا می پوشیدند نه در گوشه ای دور از مردم خرقه انزوا. چند روز پیش که سخنان استاد آیت ا... امجد را می خواندم به این فراز ارزشمند رسیدم که توجه به آن می تواند اخلاق مردم و نیز خلق جامعه را در فراز نگه دارد. این استاد اخلاق معتقد است: «پرهیز به معنی کناره گیری یا انزوا نیست. پرهیز در متن اجتماع و در حین انجام عمل اتفاق می افتد. باید وارد اجتماع شد اما دروغ نگفت! باید از این آتش ترسید و مال یتیم را نخورد! اتقوا یوما، اتقوا... یعنی پروا کنید نه این که انزوا کنید. اسلام دین اجتماعی است. وظیفه انسان این است که خودش را بسازد و وارد جامعه شود... وظایف افراد هم با هم فرق می کند. یکی ممکن است ذخیره باشد. در تاریکی نشسته اما روشنایی را می بیند. منتظر انجام وظیفه است. در موقع خودش وارد می شود و وظیفه اش را انجام می دهد! معمولا هم نقطه عطفی را به وجود می آورد! با یک حرکت یک مملکت را نجات می دهد. هر کس حد خودش را نگه دارد بهترین خدمت را به جامعه کرده است. برای ما ورود به جامعه و تحمل سختی ها و شنیدن ناسزاها و ... باعث خودسازی می شود. تقوا یعنی حضور در صحنه و پروا از خداوند!... شناخت حد خود نیز بسیار مهم است. نباید در موقعیتی وارد شد که از طاقت و توان خارج است. انقلاب ما انقلاب عظیم و تجربه خوبی بود اما متاسفانه خودسازی کم بود. ما به امثال مدرس نیاز داریم. خدا رحمت کنداو را»آری ما به جامعه سالم نیاز داریم و جامعه به عناصری که سالم باشند و سلامت جامعه را تضمین کنند. پس باید با چشم باز در جامعه به ایفای نقش پرداخت....

خراسان - مورخ چهارشنبه 1388/11/28 شماره انتشار 17489/صفحه٩/اجتماعی
/ 0 نظر / 90 بازدید