استان هاي مرزي و كالاي قاچاق

هر وقت خبر كشف فلان مقدار كالاي قاچاق را مي شنوم -حالا از هر جاي كشور از غرب يا شرق، از شمال يا جنوب، فرقي نمي كند- سرگردان مي مانم كه بايد خوشحال باشم يا ناراحت؟ راستي احوال شما چطور است؟ در برابر اين خبرها؟
من اما از يك سو شاد مي شوم در توفيق پليس براي كشف كالاهاي قاچاق، اما از ديگر سو، ناراحتي ام مضاعف مي شود هم براي افرادي كه دست به خرمن قاچاق مي شوند تا بذر زندگي بيابند و يا فزون خواهي آن ها را به اين وادي مي كشاند و از همه مهم تر، ذهنيت رفتن به سمت كالاي قاچاق است، چه واردات و چه خارج كردن و چه مصرف، فرقي هم نمي كند، همه اين ها در خدمت توليد ثروت و سرمايه براي كشورهاي بيگانه است و سمي براي توليد داخلي، براي اشتغال، براي اعتلاي نام ايران.
من دلم مي گيرد وقتي مي بينم، هموطن من، بي توجه به پيامد كار به سمت قاچاق كالا مي رود، به سمت مصرف اين كالا، يا اصلا به سمت مصرف كالاي خارجي، حال آن كه از همان نوع كالا، جنس ايراني هست. حالا با چند درصد كيفيت پايين تر وگاه حتي بالاتر ام الله مرغ همسايه غاز است و سيب هاي سرخ را از دست توليدكننده هموطن بايد چنگ زد و در دامن بيگانه انداخت!!
خبرهايي كه از مبادي ورودي و استان هاي مرزي به گوش مي رسد، جز اين معنايي ندارد. هرچند گاه برنامه ريزان هم به اين مسئله كمك مي كنند و رنگ و بوي فراوان تر مي بخشند.
مثل قصه شكر وارداتي به ميزان فراوان و چند برابر مصرف كشور و ماندن شكر توليدي داخل در انبارها و پرداخت نشدن حقوق كارگران ومشكلات بيكاري و...و مسائل ديگر از اين دست.
اما حرف ديگر؛ حتي اگر عرضه كالاي قاچاق هم فراوان باشد، بايد به سمتي برويم كه تقاضايي براي آن نباشد و هر ايراني فقط كالاي ايراني مصرف كند و توليدكننده داخلي هم بر كيفيت كالا بيفزايد تا گوي رقابت را از توليدكننده خارجي بربايد. اين هم حق هر مصرف كننده است براي اين، همه بايد دست به دست هم دهيم و فرهنگ سازان هم به ياري آيند و ذائقه سازان هم تا كار به سامان آيد و ديگر شاهد خبرهايي از اين دست نباشيم كه «با دستگيري پنج هزار و ٢٠٩ قاچاقچي از ابتداي سال جاري، بيش از ٢٥ ميليارد تومان انواع كالاهاي قاچاق در خراسان رضوي كشف شده است.سردار حميد فهيمي راد، رئيس پليس خراسان رضوي با اعلام اين خبر افزود: مبارزه با قاچاق كالا وارز يكي از اهداف اساسي و زيربنايي است كه تحقق آن با توجه به اهميت اقتصادي و اجتماعي كه دارد، نيازمند هماهنگي، انجام اقدامات پليسي و همكاري ساير رده هاي فرهنگي و تعامل شهروندان است.وي ادامه داد: از ابتداي سال جاري بيش از ٢٥ ميليارد تومان انواع كالاهاي قاچاق را كشف و ضمن دستگيري تعداد زيادي قاچاقچي، ٨٩ باند حمل و توزيع كالاهاي قاچاق را شناسايي و متلاشي كرده ايم؛ ضمن اين كه يك هزار و ٥٣٤ دستگاه خودرو نيز در اين رابطه توقيف شده است.»اين تلاش ها اگرچه در خور تقدير است اما بايد در پي خبرهايي باشيم از موفقيت توليدكنندگان ايراني و افزايش حجم صادرات و به دست آوردن بازارهاي تازه براي كالاهاي ايراني و اين هم شدني است. اگر بخواهيم، اگر براي اين «خواستن» با برنامه ريزي «توانستن» هم ايجاد كنيم و...(ص-اول رضوی--۴/۱۱/۸۶)

/ 0 نظر / 109 بازدید