ريشخند زمستان

آن ها نان نداشتند، نان نداشتند چون گاز نبود براي پختن نان والا هم آرد بود و هم آب و هم آدم كار، اما بي آتش، ناني پخته نمي شود و اين قصه روزهاي گذشته استان هايي است كه استفاده از گاز در آن جا با مشكل مواجه است از جمله مازندران و كار به تعطيلي بيشتر نانوايي ها كشيده شده بود و بازار نان بسته بندي مثل بازار بخاري برقي در اين شب هاي «سرد» زمستان « داغ» بود و در برخي شهرها هنوز هم هست و... فكر مي كنم در چنين مواقعي ما خود بايد كاري بكنيم، خود ما، والا اين كه حق هر ايراني است كه از نعمت گاز برخوردار باشد واصلا زيبنده دارنده دومين ذخاير گازي جهان نيست كه زمستانش آدم ها را، مديريت ها را و برنامه ها را به ريشخند بگيرد.
اصلا خوب نيست كه نحوه انعقاد قرارداد با تركمنستان به گونه اي باشد كه فضا را براي بازي در اختيار آن ها قرار دهد. قراردادها بايد به گونه اي باشد كه طرف قرار را ملزم به رعايت كند و در هنگامه اي چنين او را وادار به پرداخت غرامت هم بكند نه اين كه به هر دليلي، فقط مردم ما متحمل سرما شوند، اين حرف حقي است كه مردم مي گويند و مي خواهند مسئولان پاسخ گو باشند.
اين درست است كه بايد مسئولان را وادار به طراحي برنامه اي كرد كه اگر زمستان هاي آينده سردتر هم باشد، خانه ها گرم تر شود نه اين كه اين گونه سرما هم نشين مردم شود، اين ها همه درست و همه هم از حقوق مردم است اما تا محقق شدن اين حقوق، خود ما بايد با بهينه سازي مصرف سوخت و صرفه جويي، جوري اوضاع را مديريت كنيم كه هيچ هموطني نيازمند شعله اي گاز نباشد.
اين فقط از خود ما ساخته است. مايي كه به گواه تاريخ در دوران انقلاب، نفت خود را با همسايه قسمت مي كرديم. مايي كه روستاييان ما براي شهري هامان نان مي فرستادند، مايي كه در دفاع مقدس پشت هم بوديم در سخت هنگامه اي كه جهان باطل پشت دشمن ما بود، مايي كه در حوادثي چون زلزله منجيل و بم، نان سفره خود را به هموطنان داديم و كم نگذاشتيم.
مايي كه... حالا هم ما مي توانيم با صرفه جويي، با كم كردن اندكي از شعله هاي بخاري مان، نه تنها هموطنان مان را از زمستان تا بهار به سلامت برسانيم كه مي توانيم با درست مصرف كردن از واردات گاز تركمنستان هم بي نياز شويم، چنان كه معاون بهره برداري شركت گاز مازندران مي گويد «اگر بتوانيم دو درجه از دماي حرارتي منازل خود را كاهش دهيم، حدود ٢٨ ميليون متر مكعب در روز صرفه جويي مي شود و ديگر نيازي به گاز تركمنستان نخواهيم داشت» اگر درست مصرف كنيم، هموطنان ما مجبور نخواهند شد با ريسك خطرهاي احتمالي دست به كارهايي چون برداشتن رگلاتور، يا برداشتن بخاري و استفاده مستقيم از فشار گاز بزنند كه باز فردا فجايعي به بار آورد كه جبرانش غير ممكن باشد...
حرف آخر، درست مصرف كنيم تا همه با هم مصرف كنيم، تا نان همه گرم باشد و خانه هايشان هم. تا مردم همه استان ها از آذربايجان شرقي و غربي و كرمانشاه و گلستان و مازندران و سمنان و خراسان شمالي و... مهرباني جامعه ايراني را بيش از گذشته حس كنند تا......(ص-۶--۱۳/۱۰/۸۶)

/ 0 نظر / 99 بازدید