جانم ارتش، جانم سرباز

 

بزرگند سربازان، لباس شان «خاکی» است و ریشه شان هم در خاک «عمیق» است. سرشاخه هاشان، اما، در آسمان در چشم و دل فرشتگان هم می نشیند که شجره طیبه است سرباز در نظام اسلامی «کلمه طیبه» است ارتش، در جمهوری اسلامی و او را - در جامه رزمندگی - دست و بازویی است که خمینی بزرگ بر آن بوسه می زند و آن «بوسه» را سند افتخاری می داند برای خود در هر دو سرا. سرباز، به گاه جهاد، به فصل رزم، «دست خدا» می شود برای احقاق حق، برای اعتلای ملک، برای دفاع از وطن. یادمان هست به روزگاری نه چندان دور، خرمشهر آزاد شد و کلام امام در رسای رزمندگان آیه ای ماندگار شد که «خرمشهر را خدا آزاد کرد». آری، آن روز، ارتشیان، پاسداران، بسیجیان، سربازان و... همه و همه دست خدا بودند و دست خدا ماندند تا ایران سرفراز بماند و ماند و ارتش هم بر این مرام پایداری کرد، تا نه فقط ارتش ایران باشد، ارتش جمهوری اسلامی ایران باشد بل آن گونه که رهبر فرزانه انقلاب فرمودند، «کلمه طیبه» بشود، کلمه ای پاک، انسان هایی پاک که به فصل جهاد از مطهرات هم می شوند.

سربازی، عشق است و این عشق مدام می شود وقتی مردی، سربازی همیشه را در جامه ارتشی انتخاب می کند. این عشق مدام هم آدمی را به حضرت رب العشق می رساند تا در دایره او حرکت کند و چنین است که ارتشی عاشق، سرباز عاشق در دیده و دل مردم هم می نشیند و صاحب جاه و جلال می شود. اینکه مردم اینقدر ارتش را و ارتشیان را دوست دارند یک اتفاق نیست بلکه «اتفاق مردم» بر دوست داشتن ارتش، یک حدیث هماره تازه است که ریشه در باورهای دینی و ملی آنان دارد.

آنان عشق به سربازان وطن را از دعای امام سجاد(ع) برای مرزداران می آموزند و تکریم سرباز را در سنت ایرانی خویش می یابند که مردان از سر گذشته برای وطن را باید قدر دانست پس قدر می دانند سرباز را که «تراز فداکاری» است. ارتش ما، سربازان بزرگی داشته و دارد که نه تنها در دیده که در دل مردمان این سرزمین هم سالاری می کنند و دلبری. هر وقت نام بزرگانی چون صیاد شیرازی، به میان می آید، نبض ها به عشق می زند. وقتی نام آبشناسان به میان می آید، دیده بارانی می شود و دل او را صدا می کند، وقتی کسی از اقارب پرست می گوید، گوش هوش به شوق می آید و زمانی که نگاه آدم تا آسمان قد می کشد و کشوری را می بیند، شیرودی را می بیند، دوران را می بیند، بابایی را می بیند و... همه جان اشتیاق می شود در تماشایشان، در ترنم یادشان و... ارتش عزیز است، برای این که عزت این ملک را نگهبان است، برای این که دست خداست، برای این که کلمه طیبه است. برای این که ذوالفقاری است در دست ولایت. مردم ارتش را دوست دارند، مسئولان هم باید این محبت را به برنامه ریزی برای ارتقای مادی و معنوی ارتشیان تبدیل کنند. تا اگر می خواهیم سرباز، شهروند تراز انقلاب باشد، وضعیت زندگی و کارش هم در تراز اعتبار این انقلاب باشد... .

 خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/01/28 شماره انتشار 18664/صفحه 16/بدون موضوع

/ 0 نظر / 95 بازدید