پیامکی که می توانست تهمتی غیرقابل جبران باشد

 
دو سه روز پیش، در همکلامی با کارکنان پیمانی یک سازمان، گزارشی را از مشکلات این قشر زحمت کش در روزنامه «خراسان رضوی» چاپ کردیم و در پی آن یک پیامک به سامانه پیام گیر روزنامه آمد به این مضمون که آیا درست است رئیس ... با کارکنانی که مشکلات خود را به خبرنگار گفته اند برخورد و آنان را اخراج کند؟ با دریافت این پیامک، به دستور سردبیر محترم، پی گیر ماجرا شدیم و با افراد مصاحبه شونده هم تماس گرفتیم که جملگی با گفتن این که ما سر کارمان هستیم، این پیام را تکذیب کردند، از قضا امکان تماس با فرستنده پیامک هم پیش آمد و او گفت من شنیدم می خواهد چنین اتفاقی بیفتد و...!! خب حالا این شهروند محترم و همه عزیزانی که تنها بر اساس حدس و گمان، دست به پیامک می شوند، به این نکته توجه دارند که بر اساس آموزه های دینی «بعضی از گمان ها گناه است» گیریم، ما تحقیق نمی کردیم و آن پیامک چاپ می شد، آیا به زیانی که از این طریق متوجه آبروی یک سازمان در نظام جمهوری اسلامی می شد فکر کرده اید؟ به اعتمادی که خدشه دار می شد چطور؟ ما البته به همه مردم اعتماد داریم و حرف تان را چاپ می کنیم. اما یاد همه ما باشد وقتی می خواهیم حرفی بزنیم، پیامکی بفرستیم، مراقب عوارض آن باشیم، مبادا حرف را که گاه نسنجیده بیان می کنیم مثل تیر سرگردان باعث زخمی شدن کسی شود. زخم آبرو، زخم اعتماد، از زخم تن کمتر نیست پس مراقب باشیم...
خراسان - مورخ دوشنبه 1391/04/05 شماره انتشار 18151 /صفحه۲

 

/ 0 نظر / 100 بازدید