باران آیه و بعثت جان در شب قدر عاشقان

بعثت شده بود انگار

دیشب که در حرم

- روزتر از روز-

شرح می شد آفتاب

بر هر آیه ای که تلاوت می شد

و برانگیخته می شد جان ها

به یا رب یا رب

به الغوث الغوث

به خلصنا من النار یا رب

به اوج بندگی

بعثت شده بود

- در قیامت معنا-

و هرکس می خواست

خود آیتی شکوفا شده باشد

تا وقتی بک یا ا... می گوید

لبخند خدا را تماشا کند

دیشب حرم شمس الشموس بود

که در سوگ امام عدالت می گریست

و به قدرشناسی

قرآن به سر گرفته بود

جان بود که تازه می شد

و جهان بود که بر مدار عشق می آمد

قیامت بود دیشب حرم

قیامت بود مساجد

قیامت بود هرجا که نام حضرت دوست

دل ها را به قرار می آورد

قیامت بود

قیامت معنا

قیامت آیه

و قیام آیات

... و خبر به ملکوت مخابره شد

که ملک به تقدیر عشق

سجده گاه بندگان شد

بندگانی که به اخلاص رسیده بودند

و «خلصنا»شان

با اجابت دوست توام شده بود

پس آی فرشته ها

چشم به تماشا بگشایید

که این زمین تماشایی است

و آن قدر ستاره جوشیده است

که رشک آسمان شده است

نگاه کنید این جا زمین است

و اینان مردمانی هستند

- که بی نیاز از سجده شیطان-

خود به سجده بر دوست بزرگ می شوند

بعثت شده است انگار

که مردمان به شوق برخاسته اند

و قرآن بر سر گرفته اند

تا سر فدای قرآن کنند

الله اکبر چه شکوهی دارد

این شب قدر ...

خراسان - مورخ یکشنبه 1392/05/06 شماره انتشار 18464 /صفحه اول و۲/عکس نوشت

/ 0 نظر / 87 بازدید