اسکی بازی با پراید۱۱۱ در بزرگراه

 

اسکی باز بود انگار! در لحظه ای تغییر مسیر می داد و از میان موانع رد می شد و باز بر سرعتش می افزود. اسکی باز بود انگار! اما نه آن جا پیست اسکی بود و نه آن آقا اسکی باز، بلکه بزرگراه امام علی(ع) بود و آقا راننده پراید۱۱۱ که از رانندگی انگار فقط تخلف را یاد گرفته بود، فقط تخلف. فکر می کنم اگر کسی می خواست این راننده را جریمه کند تا یک میلیون تومان جا داشت.تعجب نکنید! با جرایم جدید رانندگی، این آقا در یک هفته باید قیمت خودرویش را جریمه بدهد، تازه اگر تصادف نکند وگرنه قوز بالاقوز در بدترین شکل خود را نشان خواهد داد.اجازه بدهید با توجه به نرخ جدید جرایم رانندگی، یک حساب سرانگشتی داشته باشیم تا بهتر متوجه بشویم این راننده مرتکب چه تخلفاتی شده و مستوجب چه جرایمی است، فرض کنیم این آقا با همین وضعیت رانندگی از اول دی ماه وارد خیابان شود همان اول به دلیل «حرکات نمایشی» یک میلیون ریال جریمه خواهد شد، «تجاوز از سرعت مجاز» نیز یک قبض یک میلیون ریالی دیگر برایش به همراه خواهد داشت «حرکت مارپیچ» نیز جریمه مشابهی به دنبال دارد؛ یک میلیون ریال، «تجاوز به چپ» هم او را مستوجب یک جریمه ۵۰۰هزار ریالی خواهد کرد، «رعایت نکردن حق تقدم» هم ۴۰۰هزار ریال به جرایم او خواهد افزود. سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر، با استفاده از شانه راه نیز ۵۰۰هزار ریال جریمه دارد، حرکت نکردن وسیله نقلیه بین ۲خط یا تغییر خط حرکت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر خط کشی شده، ۴۰۰هزار ریال جریمه خواهد داشت، یعنی با یک حساب سرانگشتی فقط برای تخلفات دیده شده باید ۴میلیون و ۸۰۰هزار ریال جریمه بپردازد. این رقم سوای جرایمی است که به چشم نگارنده نیامد اما این قبیل آدم هامرتکب می شوند. فعلا همین رقم را داشته باشید به اضافه این که خودروی این راننده به مدت ۷۲ساعت نیز توقیف و برای آزادسازی خودروی خود دچار مشکلات دیگر هم خواهد شد.حالا انصاف بدهید آیا اگر به هیچ قاعده و قانون شهروندی پایبند نباشیم.حق الناس را هم بی خیال شویم و... آیا صرف می کند برای چند دقیقه زودتر رسیدن احتمالی، چنین جریمه ای بپردازیم؟ این سبک رانندگی آیا در خور شان یک شهروند است؟

آیا به خطرهای احتمالی پیامد این نوع رانندگی فکر کرده ایم؟ بگذریم.تا اول دی ماه چند روزی بیش نمانده است، پس در مورد سبک رانندگی خود تجدیدنظر کنیم. این به نفع همه است و نفع آن اول از همه به خود ما می رسد، هم فایده اقتصادی آن و هم فواید فرهنگی آن. درباره این نکته بیشتر تامل کنیم و به کسانی که قانون را رعایت نمی کنند هم یادآور شویم که خطر به آن ها بسیار نزدیک است....

 خراسان رضوی - مورخ دوشنبه 1390/09/21 شماره انتشار 18003 /صفحه6/جامعه

/ 0 نظر / 3 بازدید