عاشورای صداقت

 

 

عاشورا

فقط تقدیر کربلا نبود

تقدیر روشن همه  زمان هاست

تقدیر زمین ها نیز هم

این باور ماست

ایمانی که ما را با شهادت پیوند داده است

پس ...

پس بیست و پنجم شوال هم عاشوراست

عاشورایی که

حسینش نام صادق (ع) دارد

و لشکریانش

هزار در هزار چراغ روشن اند

در برابر هزار در هزار

کانون تباهی

که از حلقوم شیطان

و خناس ابلیس

با هزار نام و رنگ

ادا می شود به یاری خلیفه عباسی

خلیفه ای به نام منحوس «منصور دوانیقی»

نامی که با ننگ هم معناست

و صاحب دری است

در جهنم

که پیامبر

- صلوات ا... علیه-

سال ها قبل از آن خبر داده است

جهنم، هفت در دارد

و هفتمین آن برای منصور است

چنان که ششمین در از آن یزید است

بیست و پنجم شوال عاشوراست

و تعریفی دوباره از کربلا

و سرداری

به نام صادق آل محمد

با یک علقمه کلمه

یک فرات روشنی

و حبیبی به نام هشام

و زهیری به نام زراره

و مردانی که هرکدام

هفتاد و سومین مرد کربلای حسین اند

در این نبرد

که در جبهه اندیشه ها رقم خورد

این بار هم یزد شکست

به نام ...

و باز تاریخ به گواهی آمد

پیروزی حسین (ع) را به نام جعفر صادق (ع)

و ...

امام ماند

شهادت ماند

ولایت ماند

... و ما ماندیم

با پرچمی از رسالت صادقی بر دوش

 

 خراسان رضوی - مورخ سه‌شنبه 1391/06/21 شماره انتشار 18215 /صفحه8/همشهری سلام

 

/ 0 نظر / 95 بازدید