کاش برق معرفت روشن شود

تا رابطه خود را با حضرت خداوند، تعریف نکنیم. تا این تعریف را به رفتار در نیاوریم نخواهیم توانست رابطه خود را با خلق خداوند نیز تعریف کنیم. این هم که تعریف نشود، نظام جامعه با مشکل مواجه می شود. در یک جامعه بی نظم هم زیستن نمی تواند انسان را به کمالِ بایسته برساند. تعریف این رابطه هم نیازمند معرفت و شناخت است که چون حاصل آید چونان عدد صدی خواهد بود که همه نود ها را ذیل خویش خواهد داشت. معرفت که باشد، رفتار ها هم برمدار زیبایی تراز خواهد شد. جاودانیاد، استاد ما حضرت صفائی حائری در این حوزه سخن فراوان داشت از جمله آنچه در صفحه 45 یادنامه حضرت ایشان آمده است که حکم وصیت نامه هم دارد. استاد در فراز هایی می فرمایند؛

🔹سير فكرى و معرفتى انسان، با آن سؤال‏ها و تذكارها و فهم عظمت انسان و حقارت دنيا و فهم فقر انسان و غناى الله، به سير قلبى و ايمانى انسان و اشتياق رحيل و لقاءالله و رفع حزن و حيرت و خوف و درك امن و عزت و اين سير قلبى به سير عملى و سلوك تقوى و توجه به آداب و احكام و حضور خدا و اداء حقوق در محضر او مى ‏رسد.

🔸و اين تقوا توشه ‏ى راه و كفايت فقر و هدايت جهل و نور تاريكى‏ ها مى ‏گردد؛ ولى با اين همه، سير روحى، بر اين همه سبقت دارد و از سير معرفتى و قلبى و سلوكى جلوتر است  و اين همان مضمون آيه ‏ى‏ «هُوَ الَّذى‏ يُسَيِّرُكُمْ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ...»؛ كه او در خشكى و دريا، سير ما را و سلوك اساسى ما را عهده ‏دار است.

🔹نكته اين است كه او ما را با خوبى‏ ها و بدى‏ ها، با بلاء و رخاء مى ‏چرخاند و راه مى ‏اندازد كه: «وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ الَيْنا تُرْجَعُونَ». عمل و سلوك ما، به اندازه‏ ى معرفت و محبت ما اثر مى‏ گذارد و پيش مى ‏رود، در حالى كه مسيرى كه خدا براى ما دارد از معرفت ما جلوتر است و معرفت ما را جرقه مى‏ زند و معرفت ما را پيش مى ‏راند و همين، دليل حضور او و احاطه ‏ى اوست. سيرها جلوتر از معرفت ماست و اين دليل هدايت و همراهى اوست و قرب او، نه با معرفت، نه با محبت و نه با عمل حاصل نمى ‏شود؛ كه: «لا يُنالُ ذلِكَ الَّا بِفَضْلِكَ» كه: «لا وَسيلَةَ لَنا الَيْكَ الّا انْتَ ...».

بى‏ جهت نيست كه بايد خرمن معرفت و عشق و عمل ما بسوزد و برق غيرت بجهد و او روى بنمايد و جلوه كند.... و چون جلوه کند همه را از جلوه بیاندازد که در محضر خورشید، ماه و ستاره ها را هم فرصت جلوه گری نیست چه رسد به چراغ هایی که افراد به هر نیت و برنامه می افروزند. باری، به اول مطلب برگردیم و گام در صراط شناخت بگذاریم تا مستقیم ما را به مقصد برساند....


ب / شماره 3624 /دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 / صفحه اول و 3/


/ 0 نظر / 133 بازدید