باز هم گلدکوئيست

نگاهي به رفتارهاي اجتماعي (40) (06/06/84)
- مي‌گفت آنچه رئيس قوه‌قضاييه در مشهد گفتند، رفتارهايي اجتماع‌آزار هستند که بايد اصلاح شوند، رفتارهايي چون نحوه برخورد اصحاب قدرت با مردم، سرگردان کردن ارباب رجوع، وضع مقرراتي دست و پا گير و... اين شهروند پيشنهاد مي‌کرد، در اين ستون، صريح و عريان، اين مشکلات را طرح کنيم و به کنکاش پيرامون آن بپردازيم. او معتقد بود تا براي اصلاح رفتارها، يک عزم عمومي شکل نگيرد، اميد زيستن در جامعه‌اي صلاح يافته و سالم، چندان منطقي نخواهد بود، ما بايد از خود شروع کنيم و تا آنجا که شعاع کلام داريم هم بانگ صلاح خواهي را دراندازيم. - گلدکوئيست، الماس و... خوي تلاشگري و توليدگري ما را هدف گرفته‌اند جامعه‌اي که توليد را از ياد ببرد، و دل به دلالي خوش کند فردا، روز روشني نخواهد داشت. او مي‌گفت ، هيچگاه، هيچگاه آنها که توفيق علمي ما را بر نمي‌تابند، در پي کمک به ما و توفيق اقتصادي ما هم نيستند ولو در قدم‌هاي اول، بعضي افراد، منفعتي کسب کنند. او قصه‌اي از تاريخ اين ملک گفت که بسيار پرغصه بود و تلخ،‌مي‌گفت، استعمارگران، ترياک را از خود ما مي‌خريدند ( تا بيشتر بکاريم) بعد به رايگان در اختيار خود ما مي‌گذاشتند،( تا بکشيم) سپس، سوخته آن را مي‌خريدند، يعني دوبار پول مي‌دادند، براي هيچ،‌ آن زمان، به ريش آنها مي‌خنديديم که فرنگيان اجنبي عجب احمقندن که يک جنس را دوبار از ما مي‌خرند و فايده‌اش را هم خود ما مي‌بريم، اما چندي که گذشت، ديديم آنها هم به ريشه زده‌اند و هم به ريش ما مي‌خندند و از آن روز تا امروز هنوز درگير مسئله لاينحلي به نام موادمخدر هستيم بحراني به نام اعتياد که خانمان برانداز است و آفت جان و روح و جسم، تيغي دو دم که فقط مي‌کشد، به هر سو که کشيده شود... نمي‌خواهم درباره اعتياد صحبت کنم که از بس گفته شده بذر پاشيدن در خيابان آسفالت را مانند شده است، فقط عرض مي‌کنم به اطراف خود نگاه کنيم و مراقب فرزندان خود باشيم، نگوئيم هنوز بچه‌اند، سن تصميم‌گيري براي اعتياد خيلي پايين آمده است، خيلي دور و بر 12-11 سال، تعجب نکنيد، دقت کنيد. اين شهروند از اين مي‌ترسيد که دل خوش کردن به مباحثي از جنس گلدکوئيست هم‌،چنين بلايي به سرما و صنعت و توليد و فکر و باور و هويت ما بياورد. راست هم مي‌گفت . تا کار نشود تا توليد رونق نگيرد و تا انديشه‌ها و دست‌ها به کار نشود، لقمه‌هايي اگر هم برسد، چنان مشروع نخواهد بود، سربازي براي آناني که فرهنگ کار و تلاش را هدف قرار مي دهند، تلاش در جبهه شيطان خواهد بود. پس به امروز بسنده نکنيم، فردا و فرداها را هم ببينيم...  

 

/ 0 نظر / 3 بازدید