فقرا را فراموش نكنيم

يكي از ويژگي هاي روزه داري و گرسنگي كشيدن، به ياد گرسنگان افتادن است و كلا به ياد محرومان، چشم گشودن و به دنبال عوامل فقر گشتن و براي براندازي فقر و بركشيدن فقرا تا برخورداري كوشيدن است. روح روزه، روزها را بر طريق مولا علي به شب رساندن و شبانه چون آن مولا به ياري نيازمندان برخاستن و كيسه نان و غذا، بر شانه، خانه به خانه گشتن است. آري، اين روزها، كه رمضان، ياد مولا را بيش از گذشته در جان ها زنده مي كند و از قضا، نيازمندان هم فراوان يافت مي شوند، شايسته است كه مومنان سنت پيشوايان خويش را در پيش گيرند و با تمرين كارهاي آن اسوه هاي زندگي، زندگاني بر محور عشق بنا كنند.
براساس گزارش هاي مصوري كه هرازگاه ايسنا روي خروجي خود مي فرستد، گاه تصويرهايي را مي شود ديد كه مردي را و مردانگي را تازيانه مي زند، كه روزگار بعضي افراد اين است و ما بر جاي نشسته ايم برخي مومنان به جاي سفره، دلي پر دارند حال آن كه سفره هاي بعضي ها، از همه چيز پر است و فقط از محبت و نوع دوستي خالي است...
آري در اسماعيل آباد، اسلام آباد كرج، پاكدشت، محله جوانمرد قصاب، مسجد سليمان، قرچك، قلعه حسن خان، گل تپه، كريم آباد، منزل آباد و... تا دلتان بخواهد، نيازمند هست و محروم. اصلا دلتان كه حتما نمي خواهد، محروميت باشد و محروم. اما در هر شهر و روستايي كه نگاه كنيم، متاسفانه خانه هايي را از فقر سرشار خواهيم ديد كه گاه از اميد هم تهي مي شوند و خانواده هايي كه يك وعده غذاي گرم و سير، برايشان  آرزو شده است، بسيارند، دانش آموزاني كه با حسرت به كيف و لوازم التحرير همسالان خود نگاه مي كنند. بسيارند مردان و زناني كه شرمنده در برابر تقاضاي ابتدايي فرزندان خود مرگ را به آرزو طلب مي كنند و همان را هم نمي يابند. ديگر بميري و الهي بميري، براي بعضي از مردم، شيرين ترين دعاست، نه تلخ ترين نفرين! آن ها، حضور نفرين را گويي در لحظه، لحظه زندگي خود مي بينند و دستانشان پي جوي مرگ گاه به آسمان بلند مي شود. آري اين ها گوشه هايي از واقعيت تلخ جامعه ماست. حاشيه نشينان كه در متن درد قرار دارند و حالا ماه رمضان است و شايسته است اين كه به نام مولاي جوانمردان، ما هم به اندازه خود جوانمردي كنيم و به ياري نيازمندان بشتابيم، حالا به اندازه يك وعده غذا، يك دفترچه، يك كيف، يك قرص نان، يك لباس دست دوم و... باور كنيم اگر ما، هر كداممان به اندازه توانمان يا علي بگوييم، براي ياري، تمام كوچه و خيابان و شهر و جامعه پر از يا علي مي شود و فقر به مرگ مي رسد تا ايمان مردم ناميرا شود...
ماه رمضان است بركت اين ماه را، رحمت اين زمان را، با رعايت حال مردم و ياري محرومان حرمت بگذاريم.(ص-۶)

/ 0 نظر / 94 بازدید