یک همشهری:باخراسان بزرگ شدم

بازدید صمیمانه مردم از غرفه خراسان در نمایشگاه کتاب مشهد
 
 
 

 این روزها، نمایشگاه کتاب مشهد، در کنار غرفه های متعدد و کتاب های چشم نواز، یک میهمان تازه هم دارد. میهمان که نه، خودش هم مثل کتاب صاحب خانه است اما از آنجا که برای اولین بار در نمایشگاه حضور می یابد شاید بتوان میهمانش نامید خراسان همان یار «صمیمی و قدیمی» از دیرباز، هم خانه و هم اندیش مردم این دیار شده است و امروز در پهنه ایران نام خراسان را پرآوازه می کند و از طریق صفر و یک های دنیای مجازی دومین شمارگان مراجعه به سایت را در میان نشریات کشور از آن خود کرده است. حالا آن یار در نمایشگاه مطبوعات دگر باره در معرض نگاه مهربان مردم قرار گرفته است و همکاران خراسانی هم هر روز در غرفه خراسان هم کلام مردم می شوند و قبل از آن سلام در سلام. مخصوصا وقتی مردم به نیت کتاب وارد نمایشگاه می شوند اما «خراسان» را هم می بینند، لبخند می زنند و به همکلامی می آیند و سخن آغاز می شود از مردمی که به حق صاحب خراسانند و از اهل قلمی که در خدمت این مردم می خواهند، خدمت به خداوند را هم تجربه کنند. برای ما هم جالب است این همکلامی و امیدآفرین، وقتی یک شهروند از آغاز صبح زندگی با خراسان می گوید و این که در کنار صبحانه جسم، صبحانه جان را از خراسان می گیرد و دیگری که سال هاست نسخه های روزنامه را چون گوهری نفیس نگه داشته است و یا وقتی طلبه های جوان در غرفه خراسان هم قاری قرآن می شوند و هم طالب قرآنی که در یک صفحه ۳۰ جزء قرآن را فرادید می گذارد. نگاه دختران جوان که با پوسترهای حرم منتشر شده در خراسان گره می خورد می توانی «السلام علیک یا ابا لحسن الرضا» را از لبانشان بخوانی، رابطه جوانان با جیم و اهل دنیای اینترنت و رایانه با بایت هم دیدنی است و هم شنیدنی و... غرفه خراسان شلوغ است در نمایشگاه اما این شلوغی نه نفس گیر که تنفس دهنده است. امید آفرین است و برای ما یک بهار است برای یک عمر کار. وقتی پیرمردی سفید موی با لبخند به سراغ خراسان می آید و دست نوه نوجوانش را هم می گیرد و به این سو می کشاند و می گوید: «من» با «خراسان» بزرگ شدم. تو هم با «ما» بیا حس می کنیم وظیفه مان چقدر سنگین است... بگذریم روزها برای ما شیرین گذشت و امروز تنها روز باقی مانده از فرصتی است که می توانیم در نمایشگاه، به سعادت زیارت چهره و تماشای لبخند شما برسیم. ما را زیاد منتظر نگذارید و... آی دختر... آی پسر... آی پیر... آی جوان... آی پدر... آی مادر... آی کوچولو... آی همه مردمان مهربان این دیار...

تو را من چشم در راهم...

خراسان رضوی - مورخ پنج‌شنبه 1389/09/11 شماره انتشار 17713 /صفحه۷/فرهنگی و هنری

/ 0 نظر / 3 بازدید