دعوا در واحد !

امروز توی اتوبوس واحد بودم .مثل همیشه واحد شلوغ بود یک مقدارهم بیشتر به خاطر یخ زدگی معابر ! توی این شلوغی ناگهان دو نفر به هم پریدند و دعوا به بزن بزن و اکشن ترین صحنه هایش رسید مشت ها در آن شلوغی پرتاب می شد کجا خالا فرود می آمد به دعواگران مربوط نمی شد انگار !؟ سه نفر دعوا داشتند سی نفر کتک می خوردند جای صبحانه ! فحش ها را هم که همه می شنیدند از مردان تا زنان ! من اما در پس زمینه این دعوا بد اخلاقی های سیاسی و پرخاشگریهای جناخی را می دیدم که چنین میوه شومی در دامن اجتماع گذاشته است . مسکن گزیدگان در ساختمان قدرت ببینند ثمره دعوا ها و گفت های نا پالوده خود را ! درسبد خود بچینند این میوه های تلخ را ! تماشا کنند فیلمی را که کلید زده اند فیلمی که به حتم دیگر بر اساس سناریوی آنها پیش نخواهد رفت ! به فیلم بدون فیلمنامه می ماند این فیلم جامعه ! فعلا که اوضاع این است فردا را تا چه بازی کند روزگار !

/ 0 نظر / 130 بازدید