عشق است پدر، پدر عشق است!

ما را ایستادگی به نام مولا علی آموخته اند. علی یعنی برخاستن و مومنانه برخاستن. آنکه دست به زانو می گیرد و یاعلی می گوید، به خدای علی توکل می کند و چه پرشکوه است این توکل، این برخاستن.

 وقتی برخاستن به مبارکی یاعلی باشد، رفتن هم در جهت قبله خواهد بود و در این مسیر وقتی به شوق کعبه قدم بزنی، چه بیم از سرزنش خار مغیلان؟

ما آموخته ایم این درس را که «در بیابان گربه شوق کعبه خواهی زد قدم/ سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور» و غم نمی خوریم ما که راز برخاستن و هادی راه رفتن ما مولا علی است.

 نام علی را پدر بر زبان ما جاری کرد تا ما هم برخاستن و رفتن خویش را مدیون پدر باشیم. او بود که چگونه رفتن را یادمان داد و ما را تا خانه عشق، تا سرای دوست رهنمون شد و یادمان داد، «یاعلی» کلید گشایش قفل های بسته و درهای بسته و حتی کوچه های بن بست است.

ما با درس آموزی از پدر و ایمان به مولاعلی، قفل های بسته کم نگشودیم و کوچه های بن بست را به باغستان پرشکوه رهایی، کم پیوند نزده ایم.

ما همه ایرانیان بر اساس این درس و این مکتب، بت شاهنشاهی را درهم شکستیم. قفل های تحریم را گشودیم، در عاشورایی هشت ساله هلال عشق را فرادید گذاشتیم تا همیشه عید باشد.

ما ایمان به راه علی علیه السلام را به عشقی جاودانه تبدیل کردیم و بر این عشق هم گواهانی خونین جامه داریم، ما صدها هزار شهید دادیم تا هر روزمان به نام مولاعلی آغاز شود.

فردا که به مبارکی زاد روز خورشید کعبه، روز پدر هم تازه می شود به همه پدران ایرانی سلام می کنیم و باور داریم، بوسه بر دستان شان عطش از لب ها می گیرد که هیچ جویباری زلال تر از دستان پدر و نگاه مهربان او نیست.

خم شدن در برابر سرو قامت او سربلندی و بزرگی می آورد، هر که با احترام تر بوسید دست پدر را، محترم تر خواهد شد.

روز پدر است و جشن طلوع اولین خورشید امامت، بیایید با ایمان به امامت، پدر را تکریم کنیم، چه تکریم پدر، تکریم همه خانواده و بزرگ داشتن خانواده، بزرگ داشت همه جامعه است.

صفحه R08 جامعه (رضوی) ، شماره سریال 17305 ، تاریخ انتشار 880414

 

/ 0 نظر / 100 بازدید