آزادگی در اسارت، درس کربلاست

...و پیکر های نورانی برخاک افتاد، گویی خورشید را هزار پاره کرده بودند در آن دشت پربلا، در آن ابتلای بزرگ انسان که فقط۷۲ تن باشهادت و کاروانی به تعداد اندک اما به معنا، بزرگ، ره به حقیقت بردند و بسیار در بسیار مردم، به تعداد همه آنانی که می توانستند حجت خدا را یاری کنند و نکردند، مردود شدند تا نمره ای وحشت ناک در کارنامه اولاد آدم بنشیند که سرور خویش را کشتند و اولادش را به اسارت بردند.

 از این سو اما زیبایی آنان دامن گسترده بود که آل الله جز زیبایی نمی دید و خط زیبایی و شکوه و فرحناکی را تا قیامت برای اهل حق تبیین و ترسیم می کرد. در چو امروزی هم پیکر شهدا توسط بنی اسد به خاک سپرده شد و این قوم که در کربلا نیز شهیدانی چند داشت، نقشی تاریخی رقم زد و هم کاروان اسرا به کوفه وارد شد تا دگرباره صدای علی،این صدای حقیقت، در این ویرانسرا بپیچد از حنجره بی بی زینب و بی بی ام کلثوم (س) که تحت هدایت ولی خدا، حضرت سجاد(ع) ، ادامه کربلا را می نوشتند. گویی آن هل من ناصر حسینی، ترجمه ای زینبی می یافت و مثل اذان، خفتگان را بیدار می کرد. بذر انقلاب و قیام، از کلمات کاروان بر ذهن و ضمیر مردم پشیمان می ریخت و هنوز هم آن بذر ها شکوفه می دهد چنانکه در عصر ما در شکوه نقش آفرینی شهدا و آزادگان معنا یافت. آنانی که دشمن صدامی به اسارت برد تا بشکند سروها را ، به شکنجه، بند از بند شان گشود تا ببند شان به زنجیر اسارت اما...اما کور خوانده بود چنانکه اسلافش در کربلا کور خواندند.

آنان چشم بستند و جهان را در تاریکی دیدند و پنداشتند که سفره صبح و روشنی را جمع کرده اند غافل از اینکه چشم خود بسته اند و الا آفتاب، به رغم خواست آنان پرتو می افشاند و راه، نشان می دهد. کاروان امام سجاد( ع) از کربلا تا کوفه تا شام و در همه منازلی که فرود می آمدند مثل آیات قرآن، اذهان را به حقیقت می رساندند و تاریخ، اگر چه توسط قدرت های حاکم نوشته می شود و به مذاق آنان، اما نتوانسته است، روشنگری ها و قیام ها را ، خاک بپوشاند.

 آن خط نورانی در عصر ما را نیز آزادگان نمایندکی کردند و اردوگاه ها را به کانون آزادگی تبدیل کردند و به اسارت گیرندگان خود را به اسارت درآوردند و خود به اعتلای آزادگی رسیدند. آنان مکتبی را نمایندگی کردند که ۱۴ قرن پیش تپسط امام سجاد، طراحی شده بود. هم از تهدید « اسارت» به « فرصت آزادگی» رسیدند و هم بنیه علمی و ایمانی خود را ارتقا دادند و هم تا جایی که صدای شان می رسید، صدای انقلاب شهیدان شدند تا امروز در عراق ، نیز از صدام و بعثیان نشانی نماند چنانکه از یزیدیان نماند.

 این وعده صادق حضرت خداوند است که به چشم دیدیم و دیدند جهانیان و نوشت تاریخ که کربلا در کربلا و در همه جهان تکرار می شود توسط یاران آخر الزمانی سید الشهدا که به لبیک برخاسته اند هل من ناصر ینصرنی را..

 تاریخ انتشار: سه شنبه 11 مهر 1396| شناسه مطلب: 135898

 http://hayat.ir/fa/135898/

/ 0 نظر / 89 بازدید