حجاب وضرورت اعمال قانون

سیاه و سفید(۱۹۹)

نه، این قلم با اعمال قانون در هیچ حوزه ای مخالف نیست بماند که همواره بر رعایت قانون تاکید دارد، تلاش ما هم جامعه پذیرکردن قانون است و این را هم باور داریم اگر در جامعه ای قانون رعایت نشود، امکان زندگی سالم از میان می رود.زندگی سالم هم که نباشد، «روز مرگی سیاه» سرنوشت همه ما خواهد شد حال آن که حق ما زندگی سالم است و بالاتر از آن، «حیات طیبه» حیات طیبه هم جز با پیراستن مفاسد در حوزه زندگی فردی و اجتماعی و نیز هم افزایی طیبات شکل نمی گیرد. پس ما نسبت به هر آن چه بر زندگی فردی و اجتماعی ما اثر می گذارد مسئولیم و اجرای قانون را هم برای پاسداری از حرمت جامعه می دانیم و به آن احترام می گذاریم.همان گونه که ردشدن از چراغ قرمز، سلامت انسان و نظم ترافیکی شهر را به خطر می اندازد و حق تقدم افراد دیگر را نادیده می گیرد، ردشدن از چراغ های قرمز فرهنگی هم نظم اعتقادی جامعه و حق حیات سالم دیگر شهروندان را با مشکل مواجه می کند. از جمله این چراغ های قرمز فرهنگی، بحث حجاب است که همواره باید بدان احترام گذاشت. یعنی حتی اگر اعتقادی هم نزد پیروان سایر ادیان به حجاب نباشد - وگرنه مسلمان که نمی تواند به حجاب بی اعتقاد باشد- باز از باب التزام عملی به قانون کشوری که در آن زندگی می کنند باید حجاب را محترم بشمرند و مثل یک شهروند متمدن رعایت کنند.کسی که قانون را رعایت نمی کند باید منتظر برخورد قانون هم باشد، درست مثل کسی که با تمام سرعت به جای گذر از جاده و درنظرگرفتن پیچ خود را به کوه سنگی می زند. چنین شخصی در برابر آسیب هایی که می بیند جز خود را نباید شماتت کند. چنان که وقتی شهروندی خودرویش را در مکان پارک ممنوع می گذارد وقتی جریمه شد جز از خود نباید دلگیر باشد که این جریمه حق اوست. حق او که قانون را رعایت نکرده و از این طریق به حقوق سایر شهروندان دست درازی کرده است. کسی که مواد غذایی فاسد به شهروندان می فروشد، باید هر آن منتظر مردان قانون و برخورد قانون باشد. کسی هم که با بدحجابی و شکستن قانون و هنجارهای فرهنگی جامعه، سلامت فکری و عفت عمومی را مورد هجوم قرار می دهد هم باید خود را برای برخورد قانون آماده کند این اقدامات برای مقابله با ناهنجاری ها کاملا طبیعی است. منتهی در مواجهه با بدحجابی فقط به برخورد نباید بسنده کرد بلکه باید با اجرای طرح عفاف و حجاب زمینه ارتقای فرهنگی جامعه را فراهم کرد لذا برخورد با بد حجابان یک راه است که در کنار دیگر راه ها باید به آن توجه کرد همچنان که پیش گیری از جرم و اقدامات فرهنگی و تربیتی از ضروریات و پیش نیازهای رو در رو شدن با جرایم دیگر است و در کنار آن برخورد قاطع با مجرمان نیز در دستور کار قرار دارد.در مجموع باید گفت ما با اعمال قانون موافقیم و معتقدیم اجرای محکم قانون می تواند سلامت زیست اجتماعی را ارتقا دهد...

خراسان - مورخ چهارشنبه 1389/03/12 شماره انتشار 17565/صفحه۸/خانواده و سلامت
/ 0 نظر / 93 بازدید